Arktis.nu

ARKTIS STUDENTFÖRENINGS STYRELSEMÖTE
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Sebastian Engsner förklarar mötet öppnat.
§ 2 Val av sekreterare
Andreas Storm
§ 3 Närvarande

§ 4 Godkännande av föregående protokoll
Godkännes
§ 5 Godkännande av dagordning och sluttid
Godkännes
§ 6 Uppföljning av föregående aktivitet

§ 7 Praktikkväll
Informationsbrev och planschmallar har färdigställts av
Sebastian Engsner och Patrik Rönnquist. Dessa har även
skickats ut till studenterna.
Andreas Storm har varit i kontakt med Trafikverket, Reinertsen
och Konkret om de var intresserade av att vara med på
praktikkvällen.
Nästa vecka kommer information att gå ut till studenter om
eventets upplägg och vilka företag som medverkar. Detta riktar
sig för de studenter som ska gå på praktik inom Arkitektur och
Väg och vatten.
§ 8 Campusplanen i Luleå
Fredag den 7:e februari ska Arktis ha ett möte med Roger
Granberg från Akademiska Hus. På mötet ska Arktis komma fram
till hur projektet ska fortskrida.
§ 9 ”Resa”
På mötet diskuterade Arktis upplägget för årets Ishotell-resa.
Då det är en lång resa till ishotellet. Har Arktis tänkt att
kombinera Ishotellet med en guidad tur för stadsflytten i
Kiruna. Då det är 2 mil mellan Ishotellet och Kiruna. Därpå
ska Arktis försöka hitta sponsring för frukost då avfärden
kommer bli tidig.
Preliminärt datum är den 22:a februari.
§ 10 A-sittning
Arktis har satt ett preliminärt datum till den 8:e mars,
samtidigt som BEAT. I nuvarande skede söker Arktis personer
som vill engagera sig i att anordna sittningen. Sebastian
Sjöström kommer att lägga upp information på Facebook om A-
sittningen.
Arktis kommer även att starta upp ett Instagram-konto för
Arktis inom snar framtid. Ni kan därefter följa det och se vad
som händer!
§ 11 Arktis som sektionsförening
Arktis har tänkt att ansöka om att bli en sektionsförening.
För detta krävs medlemmarnas godkännande. Arktis kommer
således att inleda mötet den 18:e februari med denna punkt.
Det kommer gå ut ett mail med information om varför vi gör det
en vecka innan veckomötet(11:e februari).
Om ni har en åsikt eller ställer er frågande, är det enbart
att dyka upp då!
§ 12 Rekrytering
Arktis styrelsen kommer att avgå till sommaren. Således söker
vi nytt folk.
Om du undrar vad Arktis gör och eller är intresserad av att gå
med. Ta gärna kontakt med oss! Alla medier funkar bra!
§ 13 Övrigt

Påminnelse om medlemsavgift
Flera studenter som ska ha betalat in medlemsavgift till Arktis och inte har gjort det kommer att återigen påminnas om betalning. Vänligen kom ihåg att betala er medlemsavgift om ni vill delta i alla Arktis aktiviteter och evenemang. ArchiCad-stuga
Under mötet togs det upp ett förslag om att anordna en
ArchiCad-stuga för att starta/hålla igång intresset för
programmet och ge möjlighet för vidareutveckling.
Förfrågan från Hans Walloschke
Dessutom kommer det, i februari, att vara en tävling som heter 120hour. Arktis ska skriva ut postrar för denna tävling och sätta upp på skolan. I februari kommer en internationell arkitekurtävling som heter 120 hour att vara. Sebastian Sjöström ska gå ut med information på facebook angående tävlingen. Annars kan ni följa länken nedan! § 14 Nästa möte
6:e februari 2014
§ 15 Val av nästa sekreterare
Anna Fasth
Mötesordförande
_______________________
Sebastian Engsner
Mötessekreterare
_______________________
Andreas Storm

Source: http://www.arktis.nu/.cm4all/iproc.php/Dokument/Protokoll20140129.pdf?cdp=a

Parasite resistance in us cattle

Parasite Resistance in US Cattle Donald H. Bliss1, PhD; Robert D. Moore2, MS; William G. Kvasnicka3, DVM 1Veterinary Parasitologist, MidAmerica Ag Research, 3705 Sequoia Trail, Verona, WI 53593 2College of Agriculture, Biotechnology & Natural Resources, University of Nevada, Reno, NV 89557 37131 Meadow View, Shawnee, KS 66227 Abstract s’ensuivre à l’insu des producteurs sa

Microsoft word - dokument

Interview mit Dr. Kremer aus raum&zeit (11/2001) r & z: Herr Dr. Kremer, Sie haben ein aufsehenerregendes Buch geschrieben "Die stille Revolution der AIDS- und Krebsmedizin". Zunächst einmal die Frage, was hat AIDS mit Krebs zu tun? K: Vor 20 Jahren wurde erstmalig in den USA bei homosexuellen Patienten im Alter von Mitte 30 über das Auftreten einer seltenen Krebsform, des K

© 2010-2018 Modern Medicine