27appro04.xls

An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
AN ROINN GNÓTHAÍ POBAIL, TUAITHE AGUS GAELTACHTA
Cuntas ar an tsuim a caitheadh, sa bhliain dar críoch 31 Nollaig 2004, i gcomparáid leis an tsuim a deonadh, le haghaidhthuarastail agus chostais Oifig an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, agus le haghaidh seirbhísí áirithe atá faoi riaradh na hOifige sin, lena n-áirítear deontais áirithe.
Seirbhís
Soláthar don
Fabhruithe
Mheastachán
Caiteachas
RIARACHÁN (ADMINISTRATION)
SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE AN GHAEILGE AGUS AN GHAELTACHT
ÍOCAÍOCHT LE CISTE NA GAEILGE (CRANNCHUR NÁISIÚNTA) ACHTANNA NA dTITHE (GAELTACHT) 1929 GO 2001 SCÉIMEANNA FEABHSÚCHÁIN SA GHAELTACHT GNÓTHAÍ POBAIL (COMMUNITY AFFAIRS)
GRANTS FOR COMMUNITY AND VOLUNTARYSERVICE (MAINLY NATIONAL LOTTERY FUNDED) LOCAL DEVELOPMENT/SOCIAL INCLUSIONMEASURES IMPROVED CO-ORDINATION OF LOCAL ANDCOMMUNITY DEVELOPMENT SCHEMES DRUGS INITIATIVE/YOUNG PEOPLES FACILITIESAND SERVICES FUND An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
Seirbhís
Soláthar don
Fabhruithe
Mheastachán
Caiteachas
GNÓTHAÍ TUAITHE (RURAL AFFAIRS)
An Mór-Iomlán
Original

An Glan-Iomlán
Original
MÉID CRUINN LE TABHAIRT SUAS
€3,842,460
The Statement of Accounting Policies and Principles and Notes 1 to 16 form part of this Account.
An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
OPERATING COST STATEMENT FOR 2004
Net Outturn
Changes in Capital Assets
Purchases Cash
Assets under Development
Cash Payments
Changes in Net Current Assets
Decrease in Closing Accruals
Direct Expenditure
Expenditure Borne Elsewhere
Net Allied Services Expenditure
Operating Cost
An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS AT 31 DECEMBER 2004
Capital Assets (Note 3)
Assets under Development (Note 4)
Current Assets
Stocks (Note 14)
Net Liability from the Exchequer (Note 5) Total Current Assets
Current Liabilities
Accrued Expenses
Other Credit Balances: Due to State (Note 15) Total Current Liabilities
Net Current Liabilities
Net Assets
STATEMENT OF CAPITAL ASSETS AS AT 31 DECEMBER 2004
Plant and
Furniture
Machinery Equipment
and Fittings
Accumulated Depreciation:
Opening Balance at 1 January 2004
Cumulative Depreciation at 31 December 2004 Net Assets at 31 December 2004
An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
STATEMENT OF CAPITAL ASSETS UNDER DEVELOPMENT
AS AT 31 DECEMBER 2004

Development
of IT Projects

Amounts brought forward at 1 January 2004
Amounts carried forward at 31 December 2004
NET LIABILITY FROM THE EXCHEQUER
Reconciliation of Surplus to be Surrendered at year end to Debtor and Creditor Balances held at
31 December 2004

Represented by:
Debtors
Debit Balances: Suspense
Creditors
Due to State
An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
MÍNIÚ AR CHÚISEANNA NA DIFRÍOCHTA IDIR AN CAITEACHAS AGUS AN
SOLÁTHAR DON MHEASTACHÁN

Less/(More)
Than Provided
Explanation
The main factor in the overspend relates to the settlement of postal claims following the apportionment of liabilities between elements of the former Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands. A saving arose due to the cancellation of phase 2 of the refurbishment works on the Department Headquarters at Mespil Road on foot of the decentralisation programme.
Expenditure was not incurred on e-Government as no project was sufficently developed.
Is oifig nua a bunaíodh i 2004 Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla. Bhí sé deacair, mar sin, meastachán cruinn a dhéanamh ar an gcostas a bheadh i gceist don oifig i 2004.
Mar go nglactar le hiarratais ó iarrthóirí cáilithe faoi Achtanna na dTithe (Gaeltacht) 1929 – 2001, bíonn sé deacair a mheas go cruinn cén éileamh a bheidh ar an scéim in aon bhliain. Faoi mar a tharla, bhí níos lú éilimh ar dheontais ná mar a bhíothas ag súil leis.
De bharr na dea-aimsire, i measc rudaí eile, bhí dul chun cinn níos mó leis na cláracha oibre a bhí aontaithe ag an Roinn leis na húdaráis áitiúla ná mar a bhí tuartha. Bhí gá le €3m breise chun freastal ar na riachtanais i leith chaiteachas reatha - méadú i dtuarastail/pinsin agus costais a bhain le himeachtaí forbartha teanga ach go háirithe. Ghnóthaigh an tÚdarás €6m ó dhiúscairt sócmhainní agus caitheadh níos lú den soláthar caipitil ná mar a bhí tuartha.
Níor fritheadh aon bhillí i ndáil le toghchán an Údaráis i 1999 ó na húdaráis áitiúla.
Níor íocadh an méid den deontas a bhí tuartha ar bhonn athbhreithnithe a bhí ar siúl. A larger number of suitable proposals than envisaged came forward for Improved Co-ordination of Local and Community Schemes.
Because of progress made on various projects, extra expenditure was incurred on this subhead (which was subject to a Supplementary Estimate of €11.297m in 2004) to meet commitments arising. As many of the measures are demand led, it is difficult to accurately forecast the financial requirement.
Delays occurred on some projects co-funded by other Departments due to factors such as planning and delays in the process of advancing projects.
The extra expenditure arose due to the level of demand in respect of the Area Based Rural Development Initiative.
The underspend on the LEADER + Initiative arose mainly on environmental projects and technical assistance and there was a low take up by potential participants on the INTERREG and PEACE Initiatives.
A token provision only was included for the Rural Social Scheme with expenditure incurred being met from a Suspense Account funded by the Dormant Accounts Fund.
Savings arose primarily due to factors relating to the suspension of the institutions in Northern Ireland and the deferral of the commencement of the new headquarters buildings.
An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
LEITHRIS-I-gCABHAIR (Appropriations-in-Aid)
Fuarthas
An tIomlán
The main cause of the variation was a receipt from Waterways Ireland. This was on foot of an adjusting payment by the Northern Ireland Department of Culture, Arts and Leisure arising from the reconciliation of the Waterways Ireland 2003 Accounts.
Certain payments from the European Commission in regard to PEACE II, which were forecast for receipt in 2005, were received in 2004.
The shortfall arose due to the timing of claims to the EU arising from expenditure under the Area Based Rural Development Initiative.
COMMITMENTS
Global Commitments
The figure for non-capital commitments likely to arise in 2005 and subsequent years is estimated to be €76,616,924.
Multi-annual Capital Commitments
The following table details expenditure in 2004 and commitments to be met in subsequent years on foot of capital projectswhere legally enforceable contracts were in place at 31 December 2004: Commitments to be met in subsequent years Major Capital Projects
Expenditure was incurred on one project during 2004 where the total estimated cost of the project will exceed €6.5 million.
Particulars of the project are:
Cumulative Expenditure
Subsequent
Expenditure
to 31/12/2003
Development of piers on Inishturk and Clare Islands MATURED LIABILITIES UNDISCHARGED AT YEAR END
The total amount of matured liabilities undischarged at 31 December 2004 was nil.
An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
DETAILS OF EXTRA REMUNERATION
Max. Individual
Number of
Recipients of
Payment of
Recipients
€6,350 or more €6,350 or more
Note: Certain individuals received extra remuneration in more than one category.
MISCELLANEOUS ITEMS
As sanctioned by the Department of Finance, a total of €3,398,055 was expended on the Rural Social Scheme from a Suspense Account funded by the Dormant Accounts Fund.
As agreed with the Department of Finance under the Delegated Administrative Budget Scheme, a carryover of €150,000 is includedin the Estimate for 2005.
Three retired civil servants in receipt of civil service pensions were re-engaged at a total cost of €27,151.
A total of €22,340 was spent on merit awards as allowed for under the Administrative Budget Scheme, comprising 27 individual awards ranging from €250 to €800 and 17 team awards ranging from €160 to €3,200.
An amount of €3,991 was received from the Change Management Fund, Subhead M. of the Vote of the Department of Finance, in respect of the Performance Management and Development System.
EU FUNDING
The outturns for Subheads I.2, M, Q.1 and Q.2 include expenditure in respect of activities co-financed from EU funds.
An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
NATIONAL LOTTERY FUNDING
Grants for Community and Voluntary Services Fó-mhírcheann C - Íocaíochtaí as Ciste na Gaeilge le heagraíochtaí a fuair €6,350 nó níos mó
An Cumann Scoildrámaíochta, Áras na Comhdhála, 46 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 An Taibhdhearc, An tSráid Láir, Gaillimh Bord na Leabhar Gaeilge, Ráth Cairn, Co. na Mí Brú Ború, Caiseal Mumhan, Co. Thiobraid Árann Coimisiún Craolacháin na hÉireann, 2/5 Warrington Place, Dublin 2 Coiste Logainmneacha, An tÁras, Paráid na Díge, Corcaigh Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Baile na Manach, Co. Átha Cliath Cúrsa Teangacha Ceilteacha, Ollscoil Wisconsin, Milwaukee, USA Féile Phan-Cheilteach, Trá Lí, Co. Chiarraí Gael-Taca, Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh Gaillimh le Gaeilge Teo, Teach Uí Chiaruáin, Sráid Thobar an Iarla, Gaillimh Glór na nGael, 32 Herbert Lane, Baile Átha Cliath 2 Iomairt Cholm Cille, f/c Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe Tiobraid Árann ag Labhairt, Bothar na Eaglaise, An tAonach, Co. Thiobraid Árann Subhead K - Grants for Community and Voluntary Service Organisations which received amounts of €6,350
or more

Abbeyleix Community Alert, Killamuck, Abbeyleix, Co. Laois Access 2000 Waterford Ltd, 74 Manor Street, Waterford Access 2000 Wexford Ltd, 86 North Main Street, Wexford Accord, Columba Centre, Maynooth, Co. Kildare Achill Women's Group, Seanscoil an Chrompáin, Keel, Achill, Co. Mayo ACM Community Development Society, ACM Community Centre, 14 Castle Street, Castleconnell, Co. Limerick Action Inishowen, Millibrae, Carndonagh, Co. Donegal Addiction Response Crumlin, Mission Hall, 101 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12 Age Action Ireland Ltd, 30/31 Lower Camden St, Dublin 2 Age Action South East, 50/51 Upper John Street, Kilkenny Age Action West, 3 Lower Abbeygate Street, Galway Aids Help North West, Mount Southwell, Letterkenny, Co. Donegal Aisling Group Bradán Day Programme, PO Box 26, Bradán House, Navan, Co. Meath Áit na nDaoine CDP, 2 Grange Close, Muirehevnamor, Dundalk, Co. Louth Alone, 1 Willie Bermingham Place, Kilmainham Lane, Dublin 8 Amen Navan, St. Annes's Resource Centre, Railway Street, Navan, Co. Meath An Cosán/Shanty Ltd, Kiltalown Village Centre, Fortunestown Road, Jobstown, Tallaght, Dublin 24 Athlone Community Services Council Ltd, Dr. Dobbs Memorial Home, Northgate St., Athlone, Co. Westmeath Athy CDP, Woodstock Street, Athy, Co. Kildare Athy Travellers Club, Mount St Marys, Athy, Co. Kildare Atlantic View CDP Ltd, Tir Conail Street, Ballyshannon, Co. Donegal Aughadown Community Council Ltd, Aughadown, Church Cross, Skibbereen, Co. Cork Aughrim St Parish Centre, 12 Prussia Street, Dublin 7 Ballaghmore Muintir Community Council, Kilmartin, Borris-in-Ossory, Co. Laois An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
Ballinahown Community Development Association, Ballinahown, Athlone, Co. Westmeath Ballingeary Community Alert, Ballingeary, Macroom, Co. Cork Ballyadams Ballylinan Development Association, The Library, Luggacurren, Stradbally, Co. Laois Ballybane Mervue CDP, Ballybane Community Resource Centre, Ballybane, Co. Galway Ballybay Development Association Ltd, Birch Court, 34 Main Street, Ballybay, Co. Monaghan Ballybeg CDP Co. Ltd, Project Office, Ballybeg, Waterford Ballybrack Project Centre Committee, 155 Ashlawn Park, Ballybrack, Co. Dublin Ballyfermot Home Help Ltd, Unit 4 Iceland Buildings, Le Fanu Road, Ballyfermot, Dublin 10 Ballyfermot Travellers, St. Matthew's Parish Centre, Blackditch Road, Ballyfermot, Dublin 10 Ballyfermot Volunteer Centre, 290 Ballyfermot Road, Ballyfermot, Dublin 10 Ballyfermot Youth Centre, Urban Ballyfermot Ltd, Ballyfermot Community Civic Centre, Ballyfermot, Dublin 10 Ballyhaunis Neighbourhood Watch, Forthill, Ballyhaunis, Co. Mayo Ballymun Community Law, Ballymun Community Law Centre, 34 Shangan Road, Ballymun, Dublin 9 Ballymun Men's Centre Ltd, Lift Shaft 4, Shangan Road, Ballymun, Dublin 9 Ballyphehane/Togher CDP, Community Resource Centre & Creche, Lower Friars Walk, Ballyphehane, Co. Cork Bantry & District Resource Group, Community Resource Centre, Glengarriff Road, Bantry, Co. Cork Bawnogue Women's Development Group, Bawnogue Youth & Community Centre, Clondalkin, Dublin 22 Beara Youth Development Project, Beara YDP Office, Foróige, The Square, Castletownbere, Co. Cork Beaumont Residents Association, 101 Coolgreena Road, Beaumont, Dublin Bere Island Project Group Ltd, Community Centre, Bere Island, Co. Cork. Blackrock Neighbourhood Watch Association, 3 Eden Court, Castle Road, Blackrock, Co. Cork Blakestown & Mountainview Youth Initiatiative, Blakestown Road, Clonsilla, Dublin 15 Blakestown CDP Ltd, Blakestown Community Resource Centre, Blakestown Way, Blakestown, Dublin 15 Blanchardstown Carers Resource Centre, Marian House, The Rise, Main Street, Blanchardstown, Dublin 15 Blanchardstown Innercity Home Care Association, Roselawn Health Centre, Blanchardstown, Dublin 15 Blanchardstown Lone Parent Steering Group, Deanstown House, Main Street, Blanchardstown, Dublin 15 Blanchardstown Traveller Support Group, Parslickstown House, Ladyswell, Mulhuddart, Dublin 15 Blayney Blades Ltd, Parish Centre, Castleblayney, Co. Monaghan Bluebell CDP, Number 1 Bernard Curtis House, Bluebell, Dublin 12 Bodywhys, P.O. Box 105, Blackrock, Dublin Bohermore Community Hall, Cookes Terrace, Bohermore, Galway Bornacoola Community Development Association, Cloonmorris, Bornacoola, Co. Leitrim Bray Community Enterprise Ltd, 4 Prince of Wales Terrace, Bray, Co. Wicklow Bray Traveller Women's Training Programme, Bray Travellers Community Dev. Group, 97, Bray, Co. Wicklow Bray Travellers Development Network, 97 Main Street, Bray, Co. Wicklow Breaking Through, Unit 2 Westside Centre, 51 Main Street, Leixlip, Co. Kildare BREDA Ltd, Community Resource Centre, Old School Johnstownbridge, Enfield, Co. Meath Buncrana Senior Citizen Committee, 7 Lisowen Avenue, Buncrana, Co. Donegal Business in the Community, 32 Lower O'Connell St, Dublin 1 Caherciveen Community Centre, Caherciveen, Co. Kerry Cahir Development Business & Training Centre, The Enterprise Centre, Market Yard, Cahir, Co. Tipperary Caim Community Alert Group, Caim, Enniscorthy, Co. Wexford Cairde Killeen Women's Group, Killeen, Louisburgh, Co. Mayo Cairde Le Chéile, Special Olympics Office, St Conals, Letterkenny, Co. Donegal Camphill Communities of Ireland, Cappaduff, Mountshannon, Co. Clare CAP Ballymun Ltd, AXIS Ballymun Arts & Resource Centre, Main Street, Ballymun, Dublin 9 Care of Elderly Association, 21 Moore Park, Newbridge, Co. Kildare Carers Association Clondalkin, Unit 3, Dolcan Mall, Tower Road Clondalkin, Dublin 22 Carers Association Clonmel, Mary Street, Clonmel, Co. Tipperary Carers Association Kilkenny, Priors Orchard, Johns Quay, Kilkenny, Co. Kilkenny Carers Association Rathgar, 26 Wesley Road, Rathgar, Dublin 6 Carers Association Sligo, 4 Teeling Street, Sligo, Co. Sligo Carers Association Wexford, 22 Henrietta Street, Wexford Caring for Carers, 3 Abbey Arcade, Abbey Street, Ennis, Co. Clare Carlingford Community Development Ltd, Dundalk Street, Carlingford, Co. Louth Carmichael Centre, Carmichael House, North Brunswick Street, Dublin 7 Carnageehy Parents & Friends Association, Carnageehy NS, Carnageehy, Milltown, Co. Galway An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
Carrick on Suir Community Resource Centre, Greenside, Carrick on Suir, Co. Tipperary Casadh, Unit 13, The IDA Centre, Newmarket, Dublin 8 Castlebar Care for Underprivileged Ltd, Parish Centre, Chapel Street, Castlebar, Co. Mayo Castlecomer Development Association, Dunaguile, Castlecomer, Co. Kilkenny Castlemartyr/Mogeely Community Alert, Killeagh Road, Castlemartyr, Co. Cork CDP Navan Ltd, Teach na nDaoine, 96 Claremont Estate, Navan, Co. Meath CDP Newsletter, Community Centre, Moyross, Limerick Centre for Independent Living Westmeath, Community Centre, Kinnegad, Co. Westmeath Centre for Independent Living, Carmichael House, North Brunswick Street, Dublin 7 Cherry Orchard Equine Centre, Cherry Orchard Green, Ballyfermot, Dublin 10 Child & Family Education Centre, Broad Street, Charleville, Co. Cork Children in Hospital Ireland, Carmichael Centre, Coleraine House, Coleraine St, Dublin 7 Childrens Group Link, Oakvilla, Military Road, Waterford Children's Rights Alliance, 13 Harcourt Street, Dublin 2 Church Manor Neighbourhood Watch, 16 Church Manor, Church Road, Ballina, Co. Mayo Clare Island Community Co-op Ltd, Cliara Development Company Ltd, Clare Island, Co. Mayo Clare Women's Network, Clonroad Business Park, Clonroad, Ennis, Co. Clare Claregalway Carnmore Senior Citizen Community, Kiniska, Claregalway, Co. Galway Claremorris Women's Group, Cúram, Dalton Street, Claremorris, Co. Mayo Clonberne Community Centre Co. Ltd, Clonberne, Ballinasloe, Co. Galway Clonbur Community Council, Clonbur Community Council, Clonbur, Co. Galway Clondalkin Centre for the Unemployed, Áras Rualach, Neilstown Road, Clondalkin, Dublin 22 Clondalkin Senior Citizens Social Club, 45 Cappaghmore, Clondalkin, Dublin 22 Clondalkin Travellers Development Group, Clondalkin Enterprise Centre, Neilstown Road, Clondalkin, Dublin 22 Clondalkin Women's Network, Westward House, Main Street, Clondalkin, Dublin 22 Clonmel Community Resource Centre, Kickham Lodge, Kickham Street, Clonmel, Co.Tipperary Cluain Voluntary Housing Ltd, Enterprise Centre, Manorhamilton, Co. Leitrim Combat Poverty Agency, Bridgewater Centre, Conyngham Road, Islandbridge, Dublin 8 Comharchumann Thoraí Teo, Oileán Thoraí, Na Doiri Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, 46 Sr. Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 Comhlámh, 10 Upper Camden Street, Dublin 2 Community & Family Training Agency (CAFTA), AXIS Centre, Main Street, Ballymun, Dublin 9 Community Action Network, 24 Gardiner Place, Dublin 1 Community After Schools Project, 57 Amiens Street, Dublin 1 Community Centre Committee, Community Centre, Swinford Road, Kilkelly, Co. Mayo Community Connections, Kilycarney, Blacklion, Co. Cavan Community Development Network Moyross, Moyross Community Enterprise Centre, Moyross, Limerick Community Education Programme Crosscare, The Red House, Clonliffe Road, Dublin 3 Community Mediation Works, 74 Maple House, Mounttown, Dún Laoghaire, Co. Dublin Community of Lough Arrow Social Project (CLASP), Gleann Community Centre, Drumnacool, Co. Sligo Community Technical Aid, Unit 1 & 2 Killarney Court, Buckingham Street, Dublin 1 Congress Information & Development Centre, Masons Hall, Church Avenue, Mullingar, Co. Westmeath Connemara Community Radio, Connemara West Centre, Letterfrack, Co. Galway Coolock Darndale Home Help Service, Coolock Health Centre, Cromcastle Road, Kilmore, Coolock, Dublin 17 Coolock Development Council Ltd, Coolock Development Centre, Bunratty Drive, Coolock, Dublin 17 Cooraclare Parish, Cooraclare, Co. Clare Corbawn Area Neighbourhood Watch, 10 Corbawn Court, Shankill, Dublin Corduff CDP Ltd, Corduff Community Resource Centre, Blackcourt Road, Blanchardstown, Dublin 15 Corduff Community Resource Centre, Blackcourt Road, Corduff, Dublin 15 Cork Anti Poverty Resource Network Ltd, 8 North Wall, Cork City, Co. Cork Cork Centre for Independent Living, 20 Commons Road, Cork Cork City Neighbourhood Watch, Anglesea Street Garda Station, Anglesea Street, Cork Cork Social & Health Education Project, 4 Carriglee, Western Road, Co. Cork Cork Travellers Visibility Group, 11 Comeragh Park, The Glen, Cork Corracla Teo Achill, Achill Sound, Westport, Co. Mayo Cosgallen CDP, The Enterprise Centre, Airport Road, Charlestown, Co. Mayo An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
County Carlow Women's Network, St Joseph's Road, Carlow Croom Community Alert, Daleview, Castleroberts, Patrickswell, Co. Limerick Cuisle Holiday Centre, Donamon, Co. Roscommon Culleen Hall Committee, Culleen, Knockcroghery, Co. Roscommon Cumann na Daoine, 10 North Main Street, Youghal, Co. Cork Cúnamh Tralee Social Services Ltd, Cumann Iosaef, Community Centre, Balloonagh, Tralee, Co. Kerry Cúram Centre, Dalton Street, Claremorris, Co. Mayo CWPC Ltd Tigh Filí Community Art Centre, Thompson House, McCurtin Street, Cork Darndale/Belcamp Resource Centre, Darndale, Dublin 17 Dean Egan Community Centre Committee, Moigh, Ballymahon, Co. Longford Deansrath Women's Group, An Tobar, Deansrath, Clondalkin, Dublin 22 Disability Equality Specialist Support Agency, Fumbally Court, Fumbally Lane, Dublin 8 Disability Federation of Ireland, Fumbally Court, Fumbally Lane, Dublin 8 Dóchas for Women Ltd, Old Station House, North Road, Monaghan Dolcáin Project, S.W. Clondalkin CDP, Bawnogue Enterprise & Community Centre, Clondalkin, D. 22 Dolphin House, 311 Dolphin House, Rialto, Dublin 12 Donabate/Portrane Senior Citizen, Annolville, The Burrow, Portrane, Dublin Donegal Town Community Chamber Co. Ltd, Castle Centre, Bridge Street, Donegal Donegal Travellers Project, Pinehill Industrial Estate, The Mountain Top, Letterkenny, Co. Donegal Donegal Women's Domestic Violence Service, PO Box 55, Letterkenny, Co. Donegal Donegal Women's Network, 10 Donegal Street, Ballybofey, Co. Donegal Donegal Youth Service, 26 Celtic Apartments, Pearse Road, Letterkenny, Co. Donegal Doon Community Council, Carrigmore, Doon, Co. Limerick Doras Buí, Bunratty Drive, Coolock, Dublin 17 Downstrands Community Alert, Clogher West, Portnoo, Co. Donegal Dowra Resource Centre Limited, Main Street, Dowra, Co. Leitrim Dr. Stevens Centre, Llyods Lane, Athlone, Co. Westmeath Draíocht Community Development Organisation Ltd, An Tobar, Elm Court, Kiltalown, Tallaght, Dublin 24 Drimnagh Resource Centre, Curlew Road, Drimnagh, Dublin 12 Drogheda Resource Centre, 7 North Quay, Drogheda, Co. Louth Drogheda Senior Citizen Interest Group, Unit 3, Mayoralty Street, Drogheda, Co. Louth Dromore West Community Council Ltd, Knockacullen, Dromone West, Co. Sligo Drumlin CDP, Farney Workhouse, Shercock Road, Carrickmacross, Co. Monaghan Dublin City Wide Drugs Crisis Campaign, Specialist Support Agency, 175 North Strand Road, Dublin 1 Dundalk Cross Border Centre, Dublin Road, Dundalk, Co. Louth Dundalk Social Service Council, 15a Clanbrassil Street, Dundalk, Co. Louth Dungarvan CDP, 24 Lower Main Street, Dungarvan, Co. Waterford Dunrath Training & Dev., Unit 9 Dún Laoghaire Enterprise Centre, George's Place, Dún Laoghaire, Co. Dublin Dyslexia Association of Ireland, Suffolk Chambers, 1 Suffolk Street, Dublin 2 East Clare Community Co Op, Main Street, Scariff, Co. Clare East Clare Community Project Ltd, Derg House, Connaught Road, Scarriff, Co. Clare Employment Development & Employment Centre, 10/11 Richmond Street, Longford Energy Action, IDA, Unit 14, Newmarket, Dublin 8 Ennis CDP, Unit 2 Mill House, Mill Road, Ennis, Co. Clare Eolas Member of Crosscare Network, 311 Dolphin House, Rialto, Dublin 8 Exchange House Travellers Service, 42 James Street, Dublin 8 Eyeries Urhan Ardgroom, Eyeries Village, Beara, Co. Cork FAB CDP, Unit 2 Coolcotts Shopping Centre, Coolcotts, Wexford Farranree CDP, 98 Knockpogue Avenue, Farranree, Co. Cork Federation of Active Retirement Association, Shamrock Chambers, 12 Eustace Street, Dublin 2 30,000Fermoy Young Mothers, Community Resource Centre, 42 McCurtain Street, Fermoy, Co. Cork Ferns Diocesan Youth Service (FDYS), Francis Street, Wexford Ferrybank Neighbourhood Watch, Ferrybank Garda Station, Rockenham, Ferrybank, Waterford Fettercairn Youth Horse Project, Fettercairn Road, Fetterdairn, Tallaght, Dublin 24 Finglas South CDP, St. Helena's Family Resource Centre, St Helena's Road, Finglas South, Dublin 11 Fold Housing Association Ireland Ltd, 27 Upper Fitzwilliam Street, Dublin 2 Forbairt na Rosann Teo, Chapel Road, Dungloe, Letterkenny PO, Co. Donegal An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
Forum Connemara Rural Project, Ellis Hall Letterfrack, Connemara, Co. Galway Framework, 30 O'Connell Street, Waterford Francis St Community Education Centre, 90 Meath St, Dublin 8 Galway Deaf Club, Ozanam House, St Augustine Street, Galway Galway Travellers Support Group, 78 Prospect Hill, Galway Glenealy Community IT Centre, Glenealy Community IT Centre, Glenealy, Co. Wicklow Global Longford, 2A Richmond St, Longford Granard Area Action Group Ltd, Main St, Granard, Co. Longford Greater Blanchardstown Development Project, Parlickstown House, Ladyswell Road, Mulhuddart, Dublin 15 Grow World Community Mental Health Movement in Ireland, Tucker Street, Castlebar, Co. Mayo Harmony CDP, Garden Vale, Athlone, Co. Westmeath Helplink South, Unit 16, Ball Alley Lane, Parnell Square, Athlone, Co. Westmeath Holywell Trust Support Agency, Ardeskin, Old Laughey Road, Donegal Town Iar ros Teicneolaíocht, Sráid an tSéipéil, Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigheo Illies & Drumfries Community Alert, Effishabreda, Ballymagan PO, Co. Donegal Inchicore CDP Co. Ltd, 197 Tyrconnell Road, Inchicore, Dublin 8 Inchicore Home Help Service Ltd, Unit 4, Iceland Buildings, Le Fanu Road, Ballyfermot, Dublin 10 Independent Mothers Project (IMP), 74 Manor Street, Waterford Inishbofin Development Company Ltd, The Community Centre, Inishbofin Island, Co. Galway Inishowen Women's Information Network, 29 Cill Breege, Derry Road, Carndonagh, Co. Donegal Inishturk Community Council, The Harbour, Inishturk Island, Co. Galway Inner City Renewal Group, 57 Amiens Street, Dublin 1 INOU, Araby House, 8 North Richmond Street, Dublin 1 Interaction, Irish Wheelchair Association, Áras Chuchulainn, Blackheath Drive Clontarf, Dublin 3 170,000Iorras Le Chéile North Mayo, Erris Community Development Project, American Street, Belmullet, Co. Mayo Irish Association Supported Employment, Fáilte House, John Paul Centre, Ballybane, Galway Irish Autism Alliance, 23 Summerfield Meadows, Blanchardstown, Dublin 15 Irish Council for Social Housing, 50 Merrion Square East, Dublin 2 Irish Countrywoman's Association, 58 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4 Irish Deaf Society, 30 Blessington Street, Dublin 7 Irish Red Cross Society Rathkeale, Rathkeale, Co. Limerick Irish Rural Link, Moate Business Park, Clara Road, Moate, Co. Westmeath Irish Senior Citizen National Parliament, 90 Fairview Strand, Dublin 3 Isaac Butt Heritage Committee, Cloghan Beg, Cloghan, Co. Donegal IWA Kildare Athy, Teach Emmanuel, Woodstock Street Upper, Athy, Co. Kildare IWA Lucan, Broadmeadows, Newcastle Road, Lucan, Co. Dublin Jobstown CDP Ltd, 49 Bawnlea Ave, Jobstown, Tallaght, Dublin 24 KDYS Tralee, KDYS Youth Centre, Denny Street, Tralee, Co. Kerry Kells Resource Centre, 8 Burgess Court, Kells, Co. Kilkenny Kenagh Community Co Op Society Ltd, Enterprise Centre, Kenagh, Co. Longford Kerry Network of People With Disabilities, 3 Basin Court, Tralee, Co. Kerry Kerry Travellers Development Project, 10a Pembroke Street, Tralee, Co. Kerry Kilbarrack CDP Ltd, Swan's Nest Road, Kilbarrack, Dublin 5 Kildallon Community Development Committee, Kildallon, Ballyconnell, Co. Cavan Kildare Youth Services Naas, Canal Stores, Basin St, Naas, Co. Kildare Kildysart Hall Committee Shanacoole, Kildysart, Co. Clare Killoughey Community Council, Ballyfarrell, Blueball, Tullamore, Co. Offaly Kilmore West CDP, St Luke's Parish Centre, Kilbarron Park, Kilmore West, Dublin 5 Kilnamartyra Ballyvourney Community Alert, Clohina, Kilnamartyra, Macroom, Co. Cork Kiltimagh CDP Ltd, Main Street, Kiltimagh, Co. Mayo Kiltyclogher Community Council, Rossinver Road, Kiltyclogher, Co. Leitrim King's Island Youth & Community Centre, King's Island, Limerick Knockanrawley CDP, Knockanrawley, Tipperary Town, Co. Tipperary Knockanure Development Association, Knockanure, Moyvane, Listowel, Co. Kerry Larchville Lisduggan Men's Group, 175 Larchville, Waterford Larchville/Lisduggan CDP Ltd, Millennium Youth & Community Building, Church Road, Lisduggan, Waterford LATCH, 26 Rowlagh Park, Clondalkin, Dublin 22 An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
Le Chéile CDP, Redeemer Family Resource Centre, Cedarwood Park, Dundalk, Co. Louth Letterkenny CDP Ltd, Community House, 2 Errigal Road, Letterkenny, Co. Donegal Liberties Recycling Training & Dev., Unit DIC Blubell Industrial Estate, Off Kylemore Rd, Ballyfermot, D10. Lifford/Clonleigh Resource Centre, Croghan Heights, Lifford, Co. Donegal Limerick Adult Basic Eduation, Ros Brien, Limerick Limerick Travellers Development, Group, 34A John's Street, Limerick Link Project, The Orchard Community Centre, Cherry Orchard Grove, Cherry Orchard, Dublin 10 Liscarroll Community Council Ltd, Liscarroll, Mallow, Co. Cork Little Bray Community Centre, Old Canna View, Fassaroe, Bray, Co. Wicklow Little Bray Family Resource Centre, Ard Chualann, Bray, Co. Wicklow. Lone Parent Network Tallaght Ltd, Fettercairn Community Centre, Kilcarrig Avenue, Fettercairn, Tallaght, D. 24 Longford Acorn Project Ltd, 11 Richmond Street, Longford Longford Traveller Movement, Mel Sexton House, 11 Richmond Street, Longford Lorcan O' Toole Day Care Centre, Lorcan O'Toole Court, Kimmage Road West, Kimmage, Dublin 12 Lough Allen CDP Ltd, Resource Centre, Drumkeeran, Co. Leitrim Loughboy Area Resource Centre, Bishop Birch Training Institute, Nuncio Road, Kilkenny Loughrea Neighbourhood Watch, Garrybreeda, Loughrea, Co. Galway Louisburgh CDP, The Pastoral Centre, Long Street, Louisburgh, Co. Mayo Lourdes Youth & Community Services, Lourdes Day Care Centre, Lower Sean McDermott Street, Dublin 1 Macra na Feirme, Irish Farm Centre, Bluebell, Dublin 12 Mahon CDP, Unit 7, Community Resource Centre, Avenue de Rennes, Mahon, Cork Mahon Family Resource Centre, 1 Ballinure Crescent, Mahon, Cork Malin Head Community Association Ltd, Bree Health Centre, Bree, Malin Head, Co. Donegal Markiewicz Community Centre, 205 Decies Road, Ballyfermot, Dublin 10 Matt Talbot Community Trust, Rear of Assumption Church, Kylemore Road, Ballyfermot, Dublin 10 Mayfield CALP, Community Resource Centre, 328 Old Youghal Road, Mayfield, Cork Mayfield CDP, Community Resource Centre, 328 Old Youghal Road, Mayfield, Cork Mayfield Community Arts Centre, Newbury House, Old Youghal Road, Mayfield, Cork Mayfield Neighbourhood Watch, Mayfield Garda Station, Mayfield, Cork Mayo Abbey Community Alert, Mayo Abbey, Claremorris, Co. Mayo MCR Community Centre Committee, Mail Coach Rd, Sligo, Co. Sligo Meath Youth Federation, 14 Ludlow Street, Navan, Co. Meath Meitheal Átha Fhirdia, Convent Grounds, Ardee, Co. Louth Meitheal Development Ltd, 35 Exchequer Street, Dublin 2 Men's Development Network, 30 O'Connell Street, Waterford Men's Network Resource Centre Ltd, 1 Sillouge Road, Ballymun, Dublin 11 Mental Health Ireland, Mensana House, 6 Adelaide Street, Dún Laoghaire, Co. Dublin Merville Youth & Community Centre, Maugheraboy, Co. Sligo Midlands Regional Support Agency Ltd, 2 Garden Vale, Athlone, Co. Westmeath Midlands Regional Youth, Gleeson Street, Garden Vale, Athlone, Co. Westmeath Mid-West Support Agency, 2nd Floor Block 1, Ashbourne Business Park, Dock Road, Limerick Moate Social Services, Kilnahinch, Moate, Co. Westmeath Mohill Family Support Centre, Hyde Street, Mohill, Co. Leitrim Monksland Community Limited, Monksland, Athlone, Co. Roscommon Moorfield Environment Group, 27 Moorfield Lawns, Clondalkin, Dublin 22 Mountwood Fitzgerald CDP, 71-73 Maple House, Mountwood, Dún Laoghaire, Co. Dublin Mourne Abbey Community Council, Mourne Abbey, Mallow, Co. Cork Mr John Naughton, 6 Roselawn Avenue, Muckross Road, Killarney, Co. Kerry Muintir na Tíre, Canon Hayes House, Tipperary, Co. Tipperary Muirhevnamor Community Council, 2 Grange Close, Muirhevnamor, Dundalk, Co. Louth Na Calaí - South East Galway, Abbey Street, Portumna, Co. Galway NABCo Society Ltd, 50 Merrion Square East, Dublin 2 Nagle Centre Presentation Convent, Slievekeale Road, Waterford Nano Nagle Homework Club, Presenentation Convent PS, Portarlington, Co. Laois Nasc The Irish Immigrant Support Centre, St Maries of the Isle, Sharmand Crawford St, Cork An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
National Association Boards Management Special Education, 3015 Lake Drive, City West Campus, Dublin 24 National Association for Deaf People West, 9a Francis Street, Galway, Co. Galway National Assoc. of Traveller Centres, Unit 1 Nestor's Complex Monksland Retail Park, Athlone, Co. Westmeath National Association of Widows in Ireland, 29 Gardiner Place, Dublin 1 National Collective of Community Based Women's Networks, 2nd Floor, 83/87 Main Street, Ranelagh, Dublin 6 National Council for the Blind Galway, 9a St Francis Street, Galway National Federation of Voluntary People Intellectual Disability, Oranmore Business Park, Oranmore, Co. Galway National RehabCare, Roslyn Park, Beach Road, Sandymount, Dublin 4 National Traveller Women's Forum CDP, First Floor, Unit 4 Tuam Road Retail Centre, Tuam Road, Galway National Traveller Women's Forum WP, First Floor, Unit 4, Tuam Road Retail Centre, Tuam Road, Galway National Women's Council of Ireland, 1620 South Cumberland Street, Dublin 2 NCCRI Refugee Support Unit, 20 Harcourt Street, Dublin 2 Near FM, The Media Coop, Northside Civic Centre, Bunratty Drive, Dublin 17 Neighbourhood Watch & Edenmore Tenants, 137 Edenmore Avenue, Raheny, Dublin 5 Neighbourhood Watch Greystones, Ashgrove, Kindlestown, Greystones, Co. Wicklow Neurological Alliance of Ireland, Carmichael Centre, Coleraine House, Coleraine Street, Dublin 7 40,200New Inn Parish Council, New Inn, Cashel, Co. Tipperary New Ross CDP Ltd, Second Floor, 48 South Street, New Ross, Co. Wexford Nth. Clondalkin Community Dev. Ltd, Christy Melia House, 24 Neilstown Pk, Clondalkin, D. 22 North Leitrim Women's Resource Group, Manorhamilton, Co. Leitrim North Wall Women's Centre, Lower Sherriff Street, North Wall, Dublin 1 North West Kildare Community Development Co, Allenwood Enterprise Park, Naas, Co. Kildare North West Roscommon, Market Street, Ballaghaderreen, Co. Roscommonn Northside Centre for the Unemployed, Glin Centre, Glin Road, Coolock, Dublin 17 Northside Community Enterprises Ltd, Sunbeam Business Park, Mallow Road, Cork Northside Community Law Centre, Northside Civic Centre, Bunratty Road, Coolock, Dublin 17 Northside Travellers Support Group, The Resource Centre, Clonshaugh Drive, Dublin 17 Northwest Inner City Women's Network, 19 Manor Street, Dublin 7 Open Door CDP Ltd, 165 The Laurels, Tullow Road, Carlow Our Lady of Lourdes CDP, 49 Clarina Court, Ballinacurra Weston, Co. Limerick Outhouse Ltd, 105 Capel Street, Dublin 1 Parents Alone Support Services Ltd, 3a Main Street, Finglas, Dublin 11 Parkside CDP, 32-33 St. Patrick's Estate, Ballina, Co. Mayo Partas, Bolbrook Enterprise Centre, Avonmore Road, Tallaght, Dublin 24 Partners in Mission, 24 Northbrook Road, Dublin 6 Patrickswell Community Council Co Ltd, Knockanes, Patrickswell, Co. Limerick Pavee Point, 46 North Great Charles Street, Dublin 1 People In Need Trust, Clarendon House, 33-37 Clarendon St, Dublin 2 Phoenix Centre for Learning, 6a Everton Avenue, Off Nth Circular Rd, Dublin 7 PIECE Project, 12 Snowdrop Walk, Darndale, Dublin 17 Pléaráca Teo, Ionad Fiontair, Ros Muc, Co. na Gaillimhe Pobail Ar Aire, Gort a Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall Pobail Le Chéile CDP Teoranta, Gort a' Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall Pobal Eascarrach Teo, Abbey Moat House, Abbey Street, Naas, Co Kildare Portlaoise Employment Group Ltd, St Fintans Hospital, Dublin Rd, Portlaoise, Co. Laois Priorswood CDP, Outreach Centre, Clonshaugh Drive, Priorswood, Dublin 17 Project W., Finglas West Community Development Project, Unit 2, Shopping Centre, Barry Road, Finglas, D. 11 Prosperous Community Youth Initiative, Prosperous Community Centre, Main Street, Prosperous, Co. Kildare Protestant Aid, 74 Upper Leeson Street, Dublin 4 Quarryvale Community Project Ltd, 46 Greenfort Drive, Quarryvale, Clondalkin, Dublin 22 Rape Crisis Network, The Halls, Quay Street, Galway Renmore Neighbourhood Watch, 1 Mellows Park, Renmore, Galway Rialto Community Network Ltd, 568 South Circular Road, Rialto, Dublin 8 Ringsend CDP, Regal House, 28 Fitzwilliam Street, Ringsend, Dublin 4 Robert Emmet CDP, Nelson Mandela House, 44 Lower Gardiner Street, Dublin 1 Ronanstown Women's CDP Ltd, 43 Collinstown Grove, Clondalkin, Dublin 22 Roundstone Community Development Council, Community Centre, Roundstone, Co. Galway Rowlagh Women's Group Ltd, Áras Rualach, Neilstown Rd, Clondalkin, Dublin 22 An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
Rural Action Project, Glebe House, Grace Street, Kilrush, Co. Clare Schizophrenia Ireland, 38 Blessington Street, Dublin 7 Shannon Gaels GAA Club, 11 Park Row, Francis Street, Ennis, Co. Clare SHARE, Clochan Barra, 43 Sheares Street, Cork Sherkin Island CDP, Sherkin Island, Skibbereen, Co. Cork Shinrone Development Ltd, Shinrone, Birr, Co. Offaly Simon Communities of Ireland, Federation Office, St Andrew's House, 28/30 Exchequer Street, Dublin 2 Single Parents Initiative Community Equality, Rock Business Centre, Upper Rock Street, Tralee, Co. Kerry Skreen & Dromard Community Council, Skreen, Co. Sligo Sligo Northside Community Partnership Ltd, Community Resource Centre, Forthill, Co. Sligo 103,700Society of St Vincent de Paul - Arklow, 22 Abbey Park, Arklow, Co. Wicklow Society of St Vincent de Paul - Phibsborough (Head Office), 8 New Cabra Road, Phibsborough, Dublin 9 Society of St Vincent de Paul - Tuam, Ozanam House, Bishop Street, Tuam, Co. Galway South East Lone Families (SELF), Regal House, 28 Fitzwilliam Street, Ringsend, Dublin 4 South Hill Enterprises, Cloran Road, Athboy, Co. Meath South Inner City Community Development Association (SICCDA), 90 Meath Street, Dublin 8 Sth. Tipperary Lone Parent Initiative, Clonmel Community Resource Centre, Kickham St., Clonmel, Co. Tipperary South West Cavan CDP Ltd, Réaltóg Centre, Upper Main Street, Kilnaleck, Co. Cavan South West Donegal CDP, Unit 8, The Carpet Factory, Killybegs, Co. Donegal Southill CDP Ltd, 266 Avondale Court, O'Malley Park, Southill, Limerick Southside Community Dev. Assoc. Ltd., Unit 4 LMOB Building, Drogheda Ind. Est., Drogheda, Co. Louth Southside Travellers Action Group Ltd, Unit 5, St. Kieran's Enterprise Centre, Furze Rd., Sandyford Ind. Est., D. 18 Southside Women's Action Network, 56A Ennel Court, Loughlinstown, Dublin 18 Special Project Long Term Unemployed, 3B Brookfield Enterprise Centre, Brookfield, Tallaght, Dublin 24 St Anne's Afternoon Club, The Parish Centre, St Anne's, Strand Road, Portmarnock, Co. Dublin St Anne's Youth Centre Ltd, Chapel Street, Sligo, Co. Sligo St Catherine Community Service Centre, St Joseph's Road, Carlow St Dominic Community Council, Sunnyside, College Street, Mullingar, Co. Westmeath St Helena's Women's Awareness Group, St Helena's House, St Helena's Road, Finglas South, Dublin 11 St Margaret's Traveller Group, St Margaret's Park, St Margaret's Road, Ballymun, Dublin 11 St Mary's Area Integrated Development Limited, Action Centre, 44 Nicholas Street, Limerick St Mary's Community Adult Education Group, 5 Verdant Crescent, King's Island, Limerick St Mary's Hall, Cooley Hall Committee, Monksland, Carlingford, Co. Louth St Michael's Community Development Project, Inchicore, Dublin 8 St. Fergal's Resource Centre, 107 Old Court Avenue, Bray, Co. Wicklow St. Mary's CDP Ltd, 5 Verdant Crescent, King's Island, Co. Limerick St. Munchin's CDP Ltd, 75 New Road, Thomondgate, Co. Limerick Star Project Ballymun Ltd, 11 Coultry Road, Ballymun, Dublin 11 Stradbally Concern Group, Stradbally Garda Station, Stradbally, Co. Laois Sue Ryder Care, Sue Ryder House, Ballyroan, Co. Laois Suir CDP Ltd, 12 New Street, Carrick on Suir, Co. Tipperary Summerhill Active Retirement Group, Third Age Centre, Summerhill, Co. Meath SW Kerry Women's Association, The O'Connell Centre, Caharn Road, Caherciveen, Co. Kerry SW Wexford Community Development Group, Ramsgrange Centre, Ramsgrange, New Ross, Co. Wexford TACCTIC Ltd, Community House, 286 Elm Park, Clonmel, Co. Tipperary Tallaght Lone Parents Centre, 50 Kilmartin Drive, Fettercairn, Tallaght, Dublin 24 Tallaght Travellers CDP Ltd, Unit 1A Killinarden Enterprise Park, Killinarden, Tallaght, Dublin 24 Tallaght Travellers Youth Service, Brookfield, Tallaght, Dublin 24 Tallaght Voluntary Bureau, 512 Main Street, Tallaght, Dublin 24 Tang Muintir Community Council Ltd, Tang, Ballymahon, Co. Longford TARGET, 2 St Kevin's National School, Newbrook Road, Donaghmede, Dublin 13 Templeshannon CDP Ltd, St. Senan's Community Centre, Templeshannon, Enniscorthy, Co. Wexford The Arts Specialists Support Agency Ltd, The Outreach Centre, Clonshaugh Drive, Priorswood, Dublin 17 The Bridge CDP, Connell Drive, Newbridge, Co. Kildare The Glen, The Glen Resource & Sports Centre, The Glen, Cork The Hanly Centre, The Mews, Eblana Ave, Dún Laoghaire, Co. Dublin The Intercom Initiative, 54 Upper Yellow Road, Waterford The Rosses, An Sean Teach, Gweedore Road, Dungloe, Co. Donegal An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
The Web Project, Whitechurch Library, Taylors Lane, Ballyboden, Dublin 16 The Wheel, Irish Social Finance Centre, 10 Grattan Crescent, Inchicore, Dublin 8 Thurles Action for Community Development Ltd, Office No. 2, 9 Parnell Street, Thurles, Co. Tipperary Thurles Community Social Services, Rossa Street, Thurles, Co. Tipperary Tipperary Community Council, Community Centre, St Michael Street, Tipperary Town, Co. Tipperary Tipperary Rural Travellers Project, Knockanrawley Resource Centre, Knockanrawley, Tipperary, Co. Tipperary Tirhugh Resources Ltd, Tirhugh Resource Centre, The Mall, Ballyshannon, Co. Donegal Tisrara Community Centre, Four Roads, Roscommon, Co. Roscommon Tosach, 44 Lower Gardiner Street, Dublin 1 Touraneena Community Alert, Touraneena, Ballinamult, Co. Waterford Tralee CDP, Rock Business Centre, Upper Rock Street, Tralee, Co. Kerry Tralee Refugee Support Services, 7 Ashe Street, Tralee, Co. Kerry Tralee Women's Resource Centre, 35 Ashe Street, Tralee, Co. Kerry Triskele Regional Support Agency, 1A Parnell Square, Carrickmacross, Co. Monaghan Tuam Community Development, Resource Centre, Bishop Street, Tuam, Co. Galway Tuam Travellers Education & Dev. Association Brú Bhríde, Egan House, Church View, Tuam, Co. Galway Tullamore Social Services Ltd, Offaly Street, Tullamore, Co. Offaly Tullamore Travellers Movement, Harbour Street, Tullamore, Co. Offaly Tumna Shannon Dev. Co Ltd, Drumboylan Resource Centre, Drumboylan, Carrick on Shannon, Co. Roscommon Vista CDP Ltd, 78b Donore Avenue, Dublin 8 Voluntary Drugs Treatment Network, 4 Merchants Quay, Dublin 8 Volunteer Centres Network VCN, Ballyfermot Volunteer Centre, 290 Ballyfermot Road, Ballyfermot, Dublin 10 Volunteering Ireland, Coleraine House, Coleraine Street, Dublin 7 Warrenmount CED Centre, Blackpitts, Dublin 8 Waterford Traveller CDP, Parish Centre, Ballybeg, Waterford We The People, Unit 4, Hollyhill Shopping Centre, Knocknaheeny, Cork West Cork Traveller Centre Association, 8 Park Road, Clonakilty, Co. Cork West Finglas Tenants & Residents Association, 16 Finglas Wood Road, Dublin 11 West Limerick CDP Ltd, 2 Main Street, Abbeyfeale, Co. Limerick. West Tallaght Resource Centre, 16 Glenshane Lawns, Brookfield, Tallaght, Dublin 24 West Training & Development Ltd, Moyalty House, Merchant's Road, Galway Western Women's Link, 19 Kilkerrin Park, Liosbán, Tuam Road, Galway Westside Community Development Resource Centre, Seamus Quirke Road, Galway Whitechurch & Waterloo Community Association, Farranstig, Whitechurch, Co. Cork Whitefriar Aungier Area Community Council, The Base, 23 York Street, Dublin 2 Wicklow Active Retirement Association, Bunowen, St Patrick's Road, Wicklow Wicklow Travellers Group, C.E.A.R.T, Crinion Park, Wicklow Williamstown Active Retired, Williamstown, Co. Galway Wolfe Tone Villas Women's Group Ltd, 34 Wolfe Tone Villas, Wexford Women of the North West, Moygownagh Community Centre, Moygownagh, Ballina, Co. Mayo Women Together Tallaght Network Ltd, Unit 2, Brookfield Enterprise Centre, Brookfield, Tallaght, Dublin 24 Women's Aid, Everton House, 47 Old Cabra Road, Dublin 7 Women's Community Project Mullingar, Parish Community Centre, Bishopsgate Street, Mullingar, Co. Westmeath Work Web West, No 1 Station House, Station Road, Castlebar, Co. Mayo Youth New Ross, CBS Primary School Grounds, The Bullana, New Ross, Co. Wexford An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
DUE TO THE STATE
The amount due to the State at 31 December 2004 was nil.
ENHANCING INTERNAL CONTROL
A statement on internal financial controls in the standard format for the year ended 31 December 2004 has accompaniedthe submission of this account to the Comptroller and Auditor General. The steps that have been taken, or are planned, to enhance the Department's system of internal financial controls include the following: 1. Financial Skills and Capability of Staff
A customised programme of training for staff in financial management was developed in 2004 and has been provided to senior
management. The programme covers the themes of financial management, corporate governance and accountability and the
Government Accounting Framework, and it will be made available to all departmental personnel in 2005. A comprehensive
training programme in the operation of the new Financial Management System was also provided to personnel across the
Department during 2004. Such training continues to be available on a targeted basis to meet individual and group needs. Overall,
the financial upskilling underway ties in with the training needs identified under the PMDS process.
2. ICT
Existing systems are protected by a standard range of security features such as internet firewall, web sweeper and anti-virus
software. The Department is in the process of further enhancing its ICT security, ensuring that the most up-to date protection
is in place. In addition, a comprehensive security audit is currently being undertaken with a view to implementing such additional
security measures, if any, as are deemed necessary.
3. Risk Assessment
Building on the establishment of an initial Corporate Risk Register for the Department, risk assessment and risk management training
was provided for all senior managers. Following this, individual managers completed Divisional Risk Registers and risk
management strategies are being integrated into the Department’s Business Planning Process. Progress on implementing
risk management strategies across the Department was reviewed by the Audit Committee late in 2004 and their findings and
recommendations will be followed up as appropriate. Arrangements are being made for a particular assessment of the risks
associated with decentralisation, with a view to taking steps necessary to minimise these.
4. Financial Control
The primary responsibility of individual senior managers for the effectiveness of the systems of administrative and financial
controls in the Department was set out in delegations made under the Public Service Management Act 1997. The
Senior Financial Management Group continues to provide overall monitoring and guidance in relation to financial management.
The Department’s Internal Audit Unit monitors the systems of financial control and the Audit Committee, which has three
external members including the Chairperson, continues to review the work of the Internal Audit Unit, with particular focus on
controls. A Capital Expenditure Committee was established during 2004, revised Procurement Procedures have recently been
approved by the Management Advisory Committee and a Fraud Policy Statement is nearing finalisation.
GERRY KEARNEY
AN ROINN GNÓTHAÍ POBAIL, TUAITHE AGUS GAELTACHTA An Rionn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
Deimhniú an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tá Cuntas Leithreasa Vóta na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta le haghaidh 2004 iniúchta agam faoi alt 3 d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993. Ullmhaíodh an Cuntas Leithreasa de réir an Ráitis um Bheartais agusPhrionsabail Chuntasaíochta ar leathanaigh v-viii. Leagtar amach freagrachtaí an Oifigigh Chuntasaíochta agus an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, agus an bunús don tuairim iniúchta, ar leathanaigh iii-v.
Tá an fhaisnéis agus na mínithe ar fad a mheas mé a bheith riachtanach chun críocha m’iniúchta faighte agam. Is é mo thuairimgo raibh leabhair chearta cuntas coinnithe ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. Tá an Cuntas Leithreasa ag teacht lena bhfuil sna leabhair chuntais.
Is é mo thuairim go dtugann an Cuntas Leithreasa léargas ceart ar fháltais agus ar chaiteachais an Vóta don tréimhse dar chríoch31 Márta 2004, seachas i gcás na teipe cuntas ceart a thabhairt i leith íocaíochtaí de €3,398,055 in iomlán a rinneadh faoin ScéimShóisialta Tuaithe sna tosca a léirítear i gCaibidil 8 den Tuarascáil le haghaidh 2004, arna ullmhú agam de bhun alt 3 den Acht.
JOHN PURCELL
Certificate of the Comptroller and Auditor General
I have audited the Appropriation Account of the Vote An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta for 2004 underSection 3 of the Comptroller and Auditor General (Amendment) Act, 1993. The Appropriation Account has been prepared in accordance with the Statement of Accounting Policies and Principles on pages v-viii. The responsibilities of the Accounting Officer and the Comptroller and Auditor General, and the basis of the audit opinion are set out on pages iii-v.
I have obtained all the information and explanations I considered necessary for the purposes of my audit. In my opinion, proper books of account have been kept by An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. The Appropriation Account is in agreement with the books of account.
In my opinion the Appropriation Account properly presents the receipts and expenditure of the Vote for the period ended 31 March 2004, except for the failure to properly account for payments totalling €3,398,055 made under the Rural Social Schemein the circumstances outlined in Chapter 8 of the report for 2004, prepared by me pursuant to Section 3 of the Act.
JOHN PURCELL

Source: http://www.audgen.gov.ie/documents/annualreports/2004/Vote27.pdf

Microsoft word - newsletter august 1 2012.doc

NEWSLETTER San Andreas Movers & Shakers…it’s not OUR fault! P.O. Box 645, Altaville, CA. 95221 Telephone 209-754-5360 e-mail: [email protected] VOLUME TWO Newsletter Editor Joe Fleischman AUGUST 1, 2012 COMMITTEE MEMBERS Joe Fleischman, Vice President; Newsletter, Library, Room Set-up Mona & David Harris

Microsoft word - nucleolistofingredients

Nucleo™ ingredient list and nutritional information as it appears on the packaging. Both these lists are approved by the South African Directorate Food control. This product is registered as a complimentary medicine with the Medicines Control Counsel of South Africa. (Registration number 421750) Ingredients Pre cooked full yellow maize, soya milk powder, fructose, nature identical apple flavo

© 2010-2018 Modern Medicine