Microsoft word - sma_een_simpele_verkoudheid.doc

Een simpele verkoudheid ….
Of: hoe je een heel seizoen kunt verknallen
InleidingElk najaar en winter word ik door vele verkouden of grieperige sporters geconsulteerd met de vraag ofze wel of niet mogen trainen. Om een goed sportadvies kunnen geven, is het van belang om te on-derscheiden of de sporter verkouden is of griep heeft. Ik zal hier nader ingaan op deze alledaagseziekten.
Verkoudheid en griepVerkoudheid is een infectieziekte die door verschillende virussen veroorzaakt kan worden. Deze ziektekenmerkt zich door moeheid, loopneus, keelpijn of schorre keel, gezwollen slijmvliezen, oorpijn enhoesten. Vaak bestaat er ook lichte temperatuursverhoging.
Griep is ook een virusinfectie, maar wordt veroorzaakt door een bepaald soort virus, namelijk het in-fluenzavirus. Het leidt tot hevigere symptomen die meestal ook het gehele lichamen betreffen, zoalskoorts (39-40 graden), een gevoel van algehele vermoeidheid en echt ziek zijn, ril ingen, spierpijn,hoofdpijn, hoesten.
Er zijn meerdere ziekten die in het begin erg veel lijken op een verkoudheid of griep. Bijvoorbeeldkeelontsteking, ontsteking van de bijholten en de ziekte van Pfeiffer.
Natuurlijk beloopEen verkoudheid of griep verbetert meestal binnen 5-7 dagen en na een dag of 10-14 ben je er weervolledig bovenop. Soms zien we een terugval na een aanvankelijk voorspoedig herstel. Die terugvalwordt veroorzaakt door een infectie met een bacterie, boven op de reeds aanwezige virusinfectie. Devoorkeurslocaties zijn de bijholten, middenoor en keel.
PreventieEen goede conditie versterkt het afweersysteem. Echter, intensieve sportbeoefening kan de afweer ook (tijdelijk) verzwakken omdat er op het randje van overtraindheid gebalanceerd wordt.
Een goede, uitgebalanceerde voeding werkt eveneens preventief. Vooral ijzer en vitamine C lijken deweerstand te verbeteren.
Vermijd contact met verkouden en grieperige mensen. Griep- en verkoudheidvirussen worden doordirect persoonlijk contact overgedragen, zoals door inademen van de lucht van de zieke, handenschudden, een kus geven, niezen. Vaak je handen wassen helpt voorkomen dat je ziek wordt.
Is preventie door een griepspuit zinvol?Griepvaccinatie verhoogt de weerstand tegen enkele belangrijke (maar lang niet alle) influenzavirus-sen. Je kunt dus toch nog de griep krijgen! Griepvaccinatie is bestemd voor personen die een ver-hoogd risico lopen op besmetting én een groter risico op (ernstige) complicaties hebben, zoals chroni- sche zieke mensen, bewoners van bejaardenhuizen e.d.
Hoewel zij medisch niet tot de risicogroep behoren, zien we een tendens dat steeds meer sporterszich laten vaccineren met een griepspuit. Het betreft vooral sporters met een chronische longaandoe-ning (zoals astma), topsporters en sporters die in het verleden vaker erg ziek van een griep zijn ge-weest. De vaccinatie dient eind oktober of in november plaats te vinden. Hou er rekening mee dat jeer enkele dagen minder fit of ziek van kunt zijn.
Medische behandelingWe kunnen kort zijn: tegen deze virusinfecties bestaat geen effectieve behandeling. Wel is sinds enke- le jaren het geneesmiddel zanamivir (Relenza) beschikbaar voor de behandeling van griep veroorzaaktdoor influenza A- of B-virus. Indien het in de eerste uren na het ontstaan van de ziekteverschijnselenwordt toegediend, kan het genezingsproces met 0,5 tot 2 dagen bekort worden. Omdat het ziektever-loop zonder dit medicijn gunstig is en er niet altijd (binnen enkele uren) zekerheid bestaat over deveroorzaker van de griep, wordt dit geneesmiddel in de praktijk nauwelijks voorgeschreven.
Het belangrijkste advies is om enkele dagen (bed-)rust te nemen zodat het lichaam de ziekte zelf kanbestrijden. Wel kun je de symptomen verlichten, zodat je je beter voelt: Bij koorts en algeheel ziek-zijn kan een koortsonderdrukkend medicijn (zoals Paracetemol) ge-bruikt worden.
Een vervelende hoest kan verlicht worden met een hoestdrank, hoewel de effectiviteit dubieus is.
Nachtelijk hoesten of een blafhoest kan onderdrukt worden met een middel als codeïne of dex-tromorfan.
Een neusspray als xylomethazoline of oxymethazoline kan de neusdoorgankelijkheid bij een ver-stopte neus verbeteren.
Keelpijn kun je verzachten met Strepsils, Hibitanetabletten, met dropjes of andere snoepjes.
Indien er bovenop de virusinfectie een bacteriële infectie met algemene ziekteverschijnselen optreedt,kan behandeling met een antibioticum noodzakelijk zijn. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën en absoluut NIET tegen virussen. Een antibioticakuur tegen de griep is dan ook volstrekt zinloos.
SportadviezenVoor een verantwoord sportadvies kan men gebruik maken van de “neck-check” (zie figuur 1). Zijn deziekteverschijnselen uitsluitend boven de nek gelokaliseerd (zoals neusverkoudheid, oorpijn, keelpijnen geen koorts), dan is sporten toegestaan. De eerste 2-3 dagen wel op een lager pitje.
Indien de ziekteverschijnselen (ook) onder de nek gelokaliseerd zijn, zoals hoesten, kortademigheid,koorts (meer dan 38 graden), spierpijn in armen en benen e.d., dan is het advies om niet te sporten.
Als vuistregel kan aangehouden worden: voor elke zieke dag mag je twee dagen niet trainen/sporten.
Het idee om toch te gaan sporten “om de ziekte er uit te zweten” is een onzinnig fabeltje.
Te snelle hervatting van de training is om meerdere redenen onverstandig. Allereerst is het effect vaneen training te verwaarlozen als je nog ziek bent. Er bestaat zelfs een verhoogde kans om overtraindte raken omdat je zieke lichaam de trainingsarbeid nog niet aan. Tevens ondermijnt het je afweersys-teem met als gevolg dat je vatbaarder voor een (andere) ziekte bent.
Sporten met koorts of met nog aanwezige klachten van de onderste luchtwegen (hoesten, piepen,kortademigheid) kan leiden tot een (lang aanhoudende) ontsteking van de luchtwegen, zoals eenlongontsteking of een chronische bronchitis.
Hoewel het (gelukkig) niet vaak optreedt, kan sporten met koorts een infectie van de hartspier ver-oorzaken. Die voorheen gezonde sporter is vanaf dat moment dus hartpatiënt. Een zeer ernstige com- plicatie van een eenvoudig griepje.
Bovengenoemde complicaties kunnen (de voorbereiding op) het seizoen in korte tijd volledig om zeephelpen. Wees dus voorzichtig.
Verminderen antibiotica het prestatievermogen?Sporters geven nogal eens aan dat hun prestatievermogen na een antibioticakuur flink achteruit isgegaan. Toch is de antibioticakuur daar niet de oorzaak van. Antibiotica hebben namelijk geen nega-tieve invloed op de prestatie. Waardoor gaat de prestatie dan achteruit? Door toediening van antibio-tica worden de ziekmakende bacteriën gedood. Weliswaar voelt de zieke sporter zich binnen enkeledagen fitter, maar het lichaam heeft meer tijd nodig voor het volledig hersteld is en weer zwaar belast kan worden. Pak je op zo’n moment de training weer op dan belast je lichaam te zwaar. Blijf je tochdoortrainen dan raak je lichaam overbelast en neemt het prestatievermogen af. Dus goed uitziekenvolgens de “neck-check” blijft een absolute vereiste.
Tot slotElke sporter dient een verkoudheid of griep serieus te nemen. Een sportadvies dient gebaseerd te zijnop de “neck-check”. Bij twijfel dien je de sporthervatting uit te stellen en een (sport-)arts te raadple-gen. Het trainingseffect is dan toch minimaal, maar je voorkomt een mislukt seizoen en (ernstige)gezondheidsproblemen.

Source: http://www.blixemsnel.nl/Artikeltjes/verkoudheid1.pdf

Kindermalbewerb

Allzweckwaffe Magnesium Magnesium kann bereits auf eine lange Karriere in den Apotheken-Regalen zurückblicken, und das zu Recht. Der mannigfaltige Einsatzbereich erstreckt sich von Muskel- und Wadenkrämpfen über Herzbeschwerden bis hin zur Wehenprophylaxe in der Schwangerschaft. Auch leicht blutdrucksenkende Eigenschaften werden dem Mineralstoff zugeschrieben. Vor allem in den heißen Somme

Think before you swallow_3rdpp.indd

Cholesterol is a word that strikes fear into the hearts of the middle-aged. Like rust, cholesterol never sleeps; a gluggy buttery substance constantly seeping through artery walls, caus ing a build-up of plaques that any day now will block the blood supply to heart or brain causing a heart attack or stroke. It’s that grim vision that’s in the back of our minds as we tuck into bacon and eggs �

© 2010-2018 Modern Medicine