Publikasjonsliste

Innspill 2 Strategi 2020 Mottatt 2010 02 03 Innspill Kir avd Levanger Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger har gjennom over 30 år bidratt med vitenskapelig produksjon gjennom artikler i internasjonale tidsskrifter, dels også litt i nasjonale, og gjennom diverse foredrag. Utenom Kirurgisk avdeling ved St Olavs Hospital er vi nok den kirurgiske avdelingen som kan dokumentere størst vitenskapelig aktivitet i Helse Midt Norge. Ber om at dette også blir tatt med når man ser potensialet og mulighetene for de forskjellige sykehusene for tiden framover. Oversikt over publikasjonene fra kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger, legges ved som en word-fil. Med vennlig hilsen Tom-Harald Edna Avdelingsleder Kir avd, Sykehuset Levanger Kir avd.Sykehuset Levanger - Publiserte tidsskriftartikler 1.Edna:Colo-rectal intussusception due to a leiomyoma. 2.Wold/Edna:Torsjon av appendix testis. Tidsskr Nor Laegeforen 98:1693-94, 1978. 3.Edna:Non-operative treatment of Acilles tendon ruptures. Tidsskr Nor Laegeforen 100:1138-39, 1980. 5.Edna/Bjerkeset:Acute severe afferent loop syndrome with duodenal ulcer rebleeding. Acta Chir Scand 147:223-24, 1981. 6.Edna:Alcohol influence and head injury. Acta Chir Scand 148:209-12, 1982. Inngår i dr.avhandlingen 7.Edna/Hesselberg:Acute ureteral colic and fluid intake. Tidsskr Nor Laegeforen 103:1376-78, 1983. 9.Edna:Acute traumatic intracranial haematoma and skull fracture. Acta Chir Scand 149:449-51, 1983. Inngår i dr.avhandlingen 10.Edna:Risk factors in traumatic head injury. Acta Neurochir 69:15-21, 1983. Inngår i dr.avhandlingen 11.Edna/Cappelen:Hospital admitted head injury. A prospective study in Trøndelag, Norway, 1979-80. Scand J Soc Med 12:7-14, 1984. Inngår i dr.avhandlingen Innspill 2 Strategi 2020 Mottatt 2010 02 03 Innspill Kir avd Levanger 12.Edna/Cappelen:Head injury in road traffic accidents. A prospective study in Trøndelag, Norway, 1979-80. Scand J Soc Med 13,23-27, 1985. Inngår i dr.avhandlingen 13.Edna/Hesselberg/Loe:Indomethacin in Treatment of Ureteral 14.Edna/Cappelen:Return to work and social adjustment after traumatic head injury. Acta Neurochir 85:40-43, 1987. Inngår i dr.avhandlingen Innspill 2 Strategi 2020 Mottatt 2010 02 03 Innspill Kir avd Levanger 15.Edna/Cappelen:Late postconcussional symptoms in traumatic head injury. An analysis of frequency and risk factors. Acta Neurochir 86:12-17, 1987. Inngår i dr.avhandlingen 16.Edna:Disability 3-5 years after minor head injury. J Oslo City Hosp 37:41-48, 1987. Inngår i dr.avhandlingen 17.Edna:Head injuries admitted to hospital. Epidemiology, risk factors and long term outcome. J Oslo City Hosp 37:101-116, 1987. Er sammenfatningsdelen av dr.avhandlingen. 18.Vada/Hesselberg/Edna/Hatlinghus:Aksidentell ligering av ureter behandlet med perkutan nefrostomi. Tidsskr Nor Laegeforen 108:125-126, 1988. 19.Edna/Bjerkeset/Myrvold:Abdominalskader. Forekomst og utfall. Tidsskr Nor Laegeforen 109:2111-2114, 1989. 20.Edna/Bjerkeset/Lereim/Myrvold:Gradering og prognose ved abdominalskader. Tidsskr Nor Laegeforen 109:2115-2117,1989. 21.Edna/Bjerkeset/Myrvold/Røysland:Diagnostikk og rutiner ved bukskader. Tidsskr Nor Laegeforen 109:2149-2153,1989. 22.Edna/Nestorovic/Haugan:Litteratursøking ved hjelp av CD-ROM-plater. 23.Fuglesang/Edna/Bjerkeset/Svinsås:311 mediale fractura colli femoris behandlet med hoftekompresjonskruen, en etterundersøkelse Kirurgisk høstmøte, Oslo 1991. 24.Edna/Bjerkeset/Skreden:Diagnoserelaterte grupper ved skader.Blir multitraume undervurdert? Tidsskr Nor Lægeforen 112:1196-8, 1992. 25.Bjerkeset/Edna:Long-term results after 'floppy' Nissen/Rossetti fundoplication for gastroesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 27:707-10,1992. 26.Edna/Vada/Hesselberg/Mjølnerød:Blood Transfusion and Survival Following Surgery for Renal Carcinoma. Br J Urol 70(2):135-8, 1992. 27.Edna/Bjerkeset:Association between blood transfusion and infection in injured 28. Fuglesang/Edna/Bjerkeset/Svinsås: Femoral neck fractures treated with the hip compression screw - a follow-up study of 311 cases. Acta Orthop Scand 63 (Suppl 247);6, 1992. 29.Fuglesang/Edna/Svinsås/Bjerkeset/Hatlinghus:Mediale collumfrakturer behandlet med hoftekompresjons-skruen.En produktkontroll. Tidsskr Nor Laegeforen 113:1451-3,1993. Innspill 2 Strategi 2020 Mottatt 2010 02 03 Innspill Kir avd Levanger 30.Edna, Bjerkeset, Svinsås, Drogset, Skreden: Association between transfusion of stored blood and bacterial infectious complications after biliary surgery. 31.Forsen, Bjørndal, Bjartveit, Edna, Holmen, Jessen, Westberg: Interaction between current smoking, leanness, and physical inactivity in the prediction of hip fracture. J Bone Mineral Res 9: 1671-1678, 1994. 32.Edna: Multitraumer og behandling av leverskader. Noen nyere prinsipper. Lederartikkel. Tidsskr Nor Laegeforen 116: 946-7, 1996 33.Bjerkeset, Edna: Rectal cancer: The influence of type of operation on local recurrence and survival. Eur J Surg 1996; 162: 643-8. 34.Hallan, Åsberg, Edna: Estimating the probability of acute appendicitis using clinical criteria of a structured record sheet: The physician against the computer. Eur J Surg 1997;163:427-432. 35.Hallan, Åsberg, Edna: Additional value of biochemical tests in suspected acute appendicitis. Eur J Surg 1997;163:533-538. 36.Bjerkeset, Edna, Drogset, Svinsås: Tradisjonell kirurgisk behandling av choledochusstein. En analyse av et tiårsmateriale 1980-89.Tidsskr Nor Laegeforen 1997;117:2939-41. 37.Bjerkeset, Edna, Drogset, Svinsås: Tidlig planlagt kolecystektomi ved akutt steinrelatert kolecystitt. Tidsskr Nor Laegeforen 1997;117:2941-3. 38.Edna/Bjerkeset: Perioperative blood transfusions reduce long-term survival following surgery for colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1998; 14: 451-459. 39.Edna/Bjerkeset: Association between transfusion of stored blood and bacterial infective complications after resection for colorectal cancer. Eur J Surg 1998; 164: 449-456. 40.Edna/Bjerkeset: Small bowel obstruction in patients previously operated upon for colorectal cancer. Eur J Surg 1998; 164: 587-592. 41.Forsen, Bjørndal, Schei, Bjartveit, Edna:Ex-smokers and risk of hip fracture. 42.Edna/Bjerkeset: Colorectal cancer in patients over 80 years of age. Hepatogastroenterology 43.Haugen/Halvorsen/Aarset/Øvrehus/Torp/Edna/Ruud: Telepatologi i Midt-Norge. Tidsskr Nor Laegeforen 1999; 119: 355-358. 44.Forsen/ Meyer/ Søgaard/ Bjørndal/ Næss/ Schei/ Edna: Mental distress and risk of hip fracture. Do broken hearts lead to broken bones? J Epidemiology and Public Health 1999; 53: 343-347. Innspill 2 Strategi 2020 Mottatt 2010 02 03 Innspill Kir avd Levanger 45.Forsen, Søgaard, Meyer, Edna, Kopjar: Survival after hip fracture. Short- and long- term excess mortality according to age and gender. Osteoporos Int 1999;10:73-78. 46.Forsen, Meyer, Midthjell, Edna: Diabetes mellitus and the incidence of hip fracture. Results from the Nord-Trøndelag Health Survey. Diabetologia 1999;42:920-925. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(7):688-90. 48.Bjerkeset, Edna, Skreden, Tøndel: Behandling av akutt pankreatitt. Tidsskr Nor FLv regimen in metastatic colorectal cancer: a randomized phase II study focusing on quality of life, patients' preferences and health economics. J Chemother. 2002 (3):301-8. 50. Edna, Bjerkeset, Skreden. Abdominal surgery for Crohn’s disease during 30 years in Middle Norway. Hepatogastroenterology 2004; 51:493-6. 51. Lello, Furnes, Edna. Short and long-term survival from gastric cancer. A population-based study from a county hospital during 25 years. Acta Oncol 2006; 46, 308-15. 52. Edna, Jullumstrø, Lydersen: Chemotherapy for nonresectable colorectal cancer at a center during 25 years. Hepatogastroenterology 2008; 55:2049-53. 53. Jullumstrø / Kollind / Lydersen / Edna: 54. Jullumstrø, Lydersen, Møller, Dahl, Edna: Duration of symptoms, stage at diagnosis and relative survival in colon and rectal cancer. Eur J Cancer. 2009; 45:2383-90. 55. Jullumstrø , Wibe, Lydersen , Edna: Colon cancer incidence, presentation, treatment and outcomes over 25 years. Accepted 05.11.2009 for publication in Colorectal Disease. 56. Tranø, ance of clinical guidelines compared with molecular tumour screening methods in identifying possible Lynch syndrome among colorectal cancer patients: a Norwegian population-based study. 2010 Jan 5. [Epub ahead of print] Innspill 2 Strategi 2020 Mottatt 2010 02 03 Innspill Kir avd Levanger Kir.avd, Sykehuset Levanger - Publiserte foredrag, posters, 1.Edna/Bjerkeset:Perforert appendicitt med diffus peritonitt. Behandlingsopplegg med peritoneal lavage og metronidazol. Kirurgisk høstmøte, Oslo 1981. 2.Edna:Alcohol influence and head injury. Alcohol Clinical Update Vol 1, No 2, p 3, 1982. 3.Grotmol/Edna:Cancer i høyre halvdel av colon. 4.Edna/Cappelen:Head injuries in Trøndelag 1979-80. 5.Cappelen/Edna:Bicycle accidents and head injuries. 6.Hesselberg/Edna:Akutt ureterkolikk og væsketilførsel. Nordisk urologisk forenings 13.kongress, Trondheim 1982. 7.Edna/Hesselberg:Akute Ureterkolik und Flüssigkeits-aufnahme. 8.Bjerkeset/Edna:Konserverende behandling av cancer recti. 9.Hesselberg/Edna/Loe:Indomethacin ved behandling av ureterkolikk. Kirurgisk høstmøte, 10.Edna/Hesselberg/Mjølnerød:Nyreskader. Kirurgisk høstmøte, Oslo 1988. 11.Edna/Bjerkeset/Myrvold:Injury Severity Score ved abdominalskader. 12.Edna/Hesselberg/Vada/Mjølnerød:Blodtransfusjoner og overlevelse ved hypernefrom.Kirurgisk høstmøte, Oslo 1989. 13.Bjerkeset/Edna:Surgical treatment of reflux-oesophagitis. XXIII Nordic Congress of Gastroenterology, Reykjavik 1990. Poster. 14.Bjerkeset/Edna:Kirurgisk behandling av refluxøsofagitt. 15.Drogset/Bjerkeset/Edna/Svinsås:Akutt cholecystitt. Ett 10-års materiale. Innspill 2 Strategi 2020 Mottatt 2010 02 03 Innspill Kir avd Levanger 16.Edna/Bjerkeset:Skadepasienter ved Innherred sykehus i 1989. 17.Forsen/Bjørndal/Edna:En studie av enkelte risikofaktorer for lårhalsbrudd basert på helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1984-86. Den første norske epidemiologi-konferansen, Bergen 1991. 18.Forsèn/Bjørndal/Edna/Holmen: Interaction between current smoking,leanness and sedentary life in the prediction of hip fracture. Kongress i Buenos Aires 30.3 - 3.4.92. 19.Forsen, Edna, Gaard, Holmen, Krüger: Overdødelighet etter lårhalsbrudd i Nord- Trøndelag i 1984-89 - en sammenligning mellom menn og kvinner. Norsk Epidemiologi, mai 1992. 20.Bjerkeset/Edna/Svinsås/Drogset/Skreden: Early planned cholecystectomy is the treatment of choice for acute cholecystitis. XXV Nordisk møte i gastroenterologi og XVI Nordiske møte i endoskopi i Bergen, 4-6 juni 1992. 21.Forsen, Bjartveit, Bjørndal, Edna, Holmen, Jessen, Westberg: Interaction between current smoking, leannes and physical inactivity in the prediction of hip fracture. Foredrag i British Thoracic Society, Sheffield, 8-10.6.92. 22.Fuglesang/Edna/Bjerkeset/Svinsås/Hatlinghus: Fractura colli femoris ved Innherred sykehus, et klinisk materiale. Nasjonal rundeborskonferanse om fractura colli femoris, Oslo 3.-4.september 1992. 23.Edna/Bjerkeset/Svinsås/Drogset/Skreden:Blodtransfusjoner og infeksjons- komplikasjoner ved galleoperasjoner. Kirurgisk høstmøte, Oslo 1992. 24.Egeberg/Almåsbakk/Edna/Holmen/Kibsgaard/Wettre: Tibiafrakturer behandlet med osteosyntese. Kirurgisk høstmøte, Oslo 1992. 25.Bjerkeset/Edna:Gastric banding som behandling for morbid adipositas et 10-års materiale. Norsk Gastroenterologisk Forenings årsmøte, Gausdal Hotell 04.02 -07.02.93. 26.Bjerkeset/Edna:Behandlingsstrategi av rectumcancer ved et sentralsykehus kan lokalt recidiv reduseres? Norsk Gastroenterologisk Forenings årsmøte, Gausdal Hotell 04.02 07.02.93. 27.Forsen, Edna, Gaard, Krüger: The incidence of hip fracture when the prevalence of elderly smokers increases. Norsk Epidemiologi, mai 1993. 28.Edna et al.:Blood transfusion and survival following Surgery for renal carcinoma. Urology/nephrology digest 28-9, May 1993. 29.Edna: Akutt cholecystitt - diagnostikk og behandling. GFG-symposium: Kvalitetssikringsaspekter ved gallesteinssykdom. Oslo 6.-7. jan 1994. Innspill 2 Strategi 2020 Mottatt 2010 02 03 Innspill Kir avd Levanger 30.Edna: Epidemiology of head injury in Norway. In: Epidemiology of Head & Spinal Cord Injury in Developing and Developed Countries. Eds.:Chiu et al. Taiwan 1994. 31.Hallan/Åsberg/Edna:Kombinasjon av kliniskkjemiske- og kliniske data ved akutt appendicitt. Kirurgisk høstmøte, Oslo 1994. 32.Edna/Bjerkeset:Perioperativ blodtransfusjon og prognose ved colorectal cancer. 33.Forsen/Edna/Gaard/Krüger:The incidence of hip fracture if the prevalence of elderly smokers were to increase. Smoking assertion, Glasgow 1994. 34.Edna: Colorectal cancer hos pasienter over 80 år - hvordan går det med dem? Norsk gastroenterologisk forenings 22. Årsmøte 10.2.95. 35.Bjerkeset/Edna/Svinsås/Drogset/Skreden:Er symptomgivende galleblærestein en ufarlig lidelse? Kirurgisk høstmøte, Oslo 1995. 36.Edna/Bjerkeset: Etterkontroll av pasienter med colorectal cancer. Evaluering av nytte og kostnader. Kirurgisk høstmøte, Oslo 1997. 37. Meyer/Forsen/Edna/Midthjell: Diabetes mellitus og lårhalsbrudd. Den åttende norske epidemiologikonferansen, Oslo, 3-4 juni 1998. 38. Bjerkeset/Edna/Skreden/Tøndel: Akutt pankreatitt. Et 20-års materiale fra 1980- 39.Skreden/Bjerkeset/Edna/Tøndel: Akutt pankreatitt. Innvirkning av endret behandlingsstrategi på resultatene. Kirurgisk høstmøte, Oslo 1999. 40.Edna/Bjerkeset.Colorectal cancer med fjernmetastaser på diagnosetidspunktet. Kirurgisk 41.Edna/Bjerkeset/Skreden:Laparotomi for Crohn’s sykdom 1975-2002. Kirurgisk høstmøte 42.Kjøblie/Mjønes/Vada/Edna: Fotoselektiv vaporisering av benign prostatahyperplasi (BPH). Foreløpige resultater. Kirurgisk høstmøte 2004. 43.Edna/Gaard: Coloncancer – spesielt om prognostiske faktorer. Kirurgisk høstmøte 2004. 44. Rolandsen/Edna: Ulcus perforatum – et 20-års meteriale. Kirurgisk høstmøte 2004. 45. Kjøblie/Vada/Tronsen/Edna: Fotoselektiv vaporisering av benign prostatahyperplasi (BPH). Presentasjon av data med inntil ett års oppfølging. Kirurgisk høstmøte 2005.
46. Furnes /Græslie /Edna: Palliativ gastrojejunostomi ved malign sykdom. Kirurgisk Innspill 2 Strategi 2020
Mottatt 2010 02 03
Innspill Kir avd Levanger
47. Jullumstrø/Bjerkeset/Edna: Rectumcancer i Levanger 1980-2004. Kirurgisk høstmøte
48. Kjøbli / Vada / Tronsen / Edna: Fotoselektiv vaporisering av benign prostatahyperplasi. Presentasjon av data med inntil 2 års oppfølging. Kirurgisk høstmøte 2006. 49. Tronsen / Edna: Langtidsresultater etter behandling med TUNA. Kirurgisk høstmøte 50. Gaard / Edna / Jullumstrø et al: Koloncancer i Helsae Midt-Norge, en studie om behandlingskvalitet. Kirurgisk høstmøte 2006. 51. Lello / Furnes / Edna: Ventrikkelcancer ved Sykehuset Levanger 1980-2004. Kirurgisk 52. Jullumstrø/Edna/Lydersen: Cytostatikabehandling ved avansert colorectal cancer ved Sykehuset Levanger 1980-2004. Kirurgisk høstmøte 2007. 53. Gaard M1,8,9, Edna TH2, Jullumstrø E2, Kuhry E3, Klemetzen K4, Isaksen KS5, Sandvik J6, Hjorthaug J6, Brattli O7, Tysvær A1. Utredning, behandling og oppfølging av colon cancer i HelseMidt-Norge. Kirurgisk høstmøte 2008. 54. Hjorthaug J8 , Gaard M1,8,9, Edna TH2, Jullumstrø E2, Kuhry E3, Klemetzen K4, Isaksen KS5, Sandvik J6, Brattli O7, Dørum LM1, Tysvær A1, Småstuen M1, . Overlevelse hos pasienter operert for colon cancer ved fem sykehus i Helse Midt-Norge. Kirurgisk høstmøte 2009. 55. Karlsen, Edna, Jullumstrø: Anemi på diagnosetidspunktet for colorectal cancer. Prevalens og prediktive faktorer for anemi. Kirurgisk høstmøte 2009.

Source: https://ekstranett.helse-midt.no/1001/Strategi%202020/2010%2002%2003%20Innspill%202%20Kir%20Avd%20Levanger.pdf

Untitled

T A B L E T S / C H E W A B L E T A B L E T S / O R A L G R A N U L E S Composition Each tablet/sachet contains: Active Ingredient Tablets: Each 10 mg Tablet contains 10.4 mg montelukast sodium, equivalent to 10mg free acid. Chewable Tablets: Each 5 mg chewable tablet contains 5.2 mg montelukast sodium, equivalent to 5 mg free acid. Each 4 mg chewable tablet contains 4.2 mg monteluka

17th annual course on adult congenital heart disease | oral and poster presentations

Institution(s) Presenter Combination of Pulmonary Artery Banding and oral Sildenafil can Wednesday, May 30, 2007 Poster Session A Early Experience with the Melody Transcatheter Pulmonary Valve Prosthesis in Western Canada Pulmonary Regurgitation: The Impact on Right Ventricle and the Effect of Percutaneous Pulmonary Transcatheter Versus Surgical Closure of ASD in National Institute

© 2010-2018 Modern Medicine