0701 - pentasa crohn folder se.indd

t. nr 755429 januari 2007, Rehn & Co: 040 - 611 90 11 Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT), telefon 08-642 42 00 eller www.magotarm.se Europeiska föreningen för patienter med IBD: www.efcca.org Denna folder har tagits fram som en service till sjukvården i samråd med Rikard Svernlöv, Specialistläkare, Universitetssjukhuset i Linköping. • Hur stor del av min tarm är inflammerad? • Vad gör jag om jag får symptom/skov? • Hur länge dröjer det innan eventuell • Vart vänder jag mig om inte medicinen • Vem är/blir min behandlande läkare? • När ska jag ha kontakt nästa gång med Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel 040 - 691 69 00, Fax 040 - 691 69 95, Du som läser det här har av din läkare just fått veta att du Crohns sjukdom kan uppträda var som helst i mag-tarmkanalen Du som har Crohns sjukdom kommer att gå på regelbundna troligen har Crohns sjukdom. Säkert känns det omtum- – från munnen till ändtarmen. Inflammationen berör alla skikt i kontroller hos en läkare som är specialutbildad i sjukdomar lande att få besked om att du har en sjukdom som du tarmväggen och den har en typisk sporadisk lokalisation – med som drabbar mag-tarmkanalen, så kal ad gastroenterolog, under kanske aldrig ens hört namnet på. sjuka områden omväxlande med områden där tarmen är normal. lång tid framöver. Om du just fått diagnosen kommer kontrol- Sjukdomen är uppkallad efter den amerikanske läkaren Sjukdomen kan dock hos vissa vara mer sammanhängande och, lerna att vara lite tätare, men då du haft sjukdomen en tid så Burrill B. Crohn, som år 1932 tillsammans med två andra räcker det ofta med en kontroll per år. Då tas blodprover och du läkare skrev om den. Han kallade den regional ileit De områden av tarmen som oftast drabbas är den nedersta delen får ett nytt recept på medicin om du behöver. (lokaliserad inflammation i den sista delen av tunntarmen, av tunntarmen och första delen av tjocktarmen. Sjukdomen kan Vid årskontrollen görs ibland också en rektoskopi. Skulle du få också vara lokaliserad enbart i tjocktarm och ändtarm alternativt symptom på ett skov är det dock viktigt att inte vänta på en Senare fann man att sjukdomen även kan angripa andra planerad kontroll utan hör av dig direkt till den mottagning som delar av mag-tarmkanalen. Dess namn ändrades till Crohns sjukdom, som ett erkännande av Crohns insats för förståelsen av den. OperationOperationer behövs ibland när medicinerna inte har tillräcklig effekt eller när inflammationen är så kraftig att det är trångt för födan att passera tarmarna. Då opererar man och försöker spara Crohns sjukdom hör till de så kallade kroniska inflammatoriska tarmsjukdomarna (även kallade IBD efter engelskans Inflammatory Tidigare trodde man att sjukdomen skulle försvinna om man tog Bowel Disease) dit även ulcerös kolit och mikroskopisk kolit hör. bort all tarm som var angripen av inflammation, men idag vet vi Termen kronisk syftar på att sjukdomen aldrig läker ut helt och bättre; så lite tarm som möjligt tas bort.
hållet även om man kan leva utan symptom under mycket lång tid. Ileostomi (”påse på magen”) kan upplevas som ett skrämmande Typiskt för sjukdomen är att den är aktiv i perioder, skov, för att alternativ, men behövs bara i cirka ett fall av tio.
därefter åter gå in i en inaktiv fas. Hur tätt skoven kommer är svårt att sia om i början, men det brukar klarna när man haft sjukdomen i något eller några år. Kontinuerligmedicinsk behandling minskar Vad du äter har ingen säker koppling vare sig till uppkomsten av eller skov av Crohns sjukdom. De råd som ges idag vad gäller Diagnosen Crohns sjukdom ställs genom en sammanvägning av kosten vid inflammatorisk tarmsjukdom gäller egentligen alla: flera faktorer: dina symptom, resultatet av vissa blodprover och att äta en allsidig och varierad kost för att tillgodose kroppens odlingar från avföringen, hur tarmen ser ut vid endoskopi, och behov av energi, vitaminer och mineraler. eventuel t vid röntgen, samt hur vävnadsprover ser ut i mikroskop. När du har symptom kan det bli aktuellt med undersökning av Orsaken till Crohns sjukdom är dessvärre idag inte känd. Till skill- tarmen antingen med ett kort rakt rör med lyse i (rektoskop) eller nad från andra diarrésjukdomar är inte Crohns sjukdom smittsam med ett längre instrument som går att styra och med inbyggd och du kan aldrig överföra sjukdomen till någon annan. kamera och lampa (koloskop). Dessa båda undersökningar ger Sjukdomen har heller inte kunnat visas orsakad av en viss bakterie ovärderlig kunskap om både utbredning och grad av sjukdomen. eller ett visst virus. Ärftlighet har en viss betydelse. För en rektoskopi krävs ingen förberedelse, men vid koloskopi Rökning ökar både risken att få Crohns sjukdom och kan göra brukar man ge någon form av laxering. Undantag är vid lite svå- att den får ett svårare förlopp. Troligen har också miljön betydelse (sjukdomen är till exempel vanligare i norra Europa än i södra) och För att kartlägga tunntarmen används oftast kontraströntgen hur immunförsvaret (framförallt de vita blodkropparna) i tarmens ibland kompletterat med kapselendoskopi där man får svälja en slemhinna interagerar med födan och olika bakterier och virus. kapsel med en liten kamera och fotoblixtar i som tar bilder av tunntarmen.
SymptomInflammationen i tarmen leder till att vävnaden i tarmväggen ska- das i varierande grad och följden blir, som vid all inflammation, Det finns olika mediciner att behandla Crohns sjukdom med. produktion av var, slem, och sårbildning. Symptomen på Crohns Det mest använda preparatet är kortison som snabbt brukar Ett undantag är om din sjukdom sitter i tunntarmen. Då bör du sjukdom kan vara väldigt varierande beroende på vilken del av hjälpa vid skov av sjukdomen. Kortison ges nästan al tid i ”kurer” minska intaget av fett för att inte få problem med lös avföring. tarmen som är sjuk och hur pass djupt inflammationen når i tarm- med en högre dos i början som sedan minskas stegvis. Om du Under akuta skov kan det vara bra att äta mindre av grönsaker väggen. Den som är sjuk enbart i tunntarmen kan ha väldigt annor- återfår symptomen när kortisondosen minskas eller om om kor- lunda symptom från en som är sjuk i tjocktarmen. tison har otillräcklig effekt finns det andra läkemedel att ta till. Det kan vara bra att veta att de som har Crohns sjukdom lever De vanligaste symptomen är lös avföring, smärtor i magen, feber, Behandling kan också ges i form av sondmat, något som ofta lika länge som friska personer och att sjukdomen med ett fåtal nedsatt aptit och viktminskning. Avföringen kan vara blod- och/ används på barn. Vid svårare symptom kan det bli aktuellt med undantag inte behöver påverka ditt yrkesval. De flesta kan leva eller slemtillblandad, speciellt om sjukdomen sitter i tjocktarmen.
ett liv som alla andra med socialt umgäng, familj och barn.

Source: http://inflammatorisktarm.nu/file/0701_pentasa_cd.pdf

Why.pdf

26 Reasons Why "White Collar Terrorists" are To Blame for "America's New War" and the Impending World War III 1) The "terrorist" attacks were completely predictable and, in fact, predicted. Forewarnings were issued by many patriotic and heroic individuals to government andmilitary officials well in advance of September 11, 2001. For instance, in August, Dr. Garth N

Microsoft word - farmacoterapia_dpoc.doc

FARMACOTERAPIA DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) Metas da Terapia As metas da farmacoterapia na DPOC são: O êxito desta terapia depende de quão cuidadoso se haja preparado o programa para cada indíviduo, tendo em atenção o severa que é a doença, e a resposta específica ás medicações, assim como também a tolerânçia de cada paciente á medicação. Uma participa

© 2010-2018 Modern Medicine