08dtar_008_2_20100407215430

EL PUNT | Dijous, 8 d’abril del 2010
La càtedra d’emprenedoria renova
La Unió de Pagesos es mobilitzarà amb motiudel Consell de Ministres d’Agricultura de la UE ● Reus. La Unió de Pagesos (UP), juntament amb les
conveni i actualitza els objectius
organitzacions que conformen la Unió Confederal,es mobilitzaran davant del Consell de Ministresd’Agricultura de la Unió Europea, que es reuneix el en un entorn de crisi econòmica
dia 31 de maig a Mèrida. La convocatòria s’ha pro-gramat per reclamar una política agrària comuna La Fundació Bancaja s’incorpora a les entitats promotores (PAC) eficaç, forta i simplificada a favor de la page-sia professional. La Unió de Pagesos reclama que la I.M. / Tarragona
PAC apliqui mesures que permetin mantenir un tei- xit d’explotacions agràries, assegurar una renda ade- quada a la pagesia europea, disposar d’eines de ges- tió de mercats i d’una assegurança d’explotació que garanteixi el nivell d’ingressos i d’una activitat agrà-ria i forestal sostenible, entre altres aspectes de la po- part de les consultes que esvan atendre des de la càte-dra es van produir el 2009.
El percentatge evidencia TARRAGONA
els canvis en l’economiades de la creació de la càte- ● Tarragona. El Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona promocionarà les marques Costa Dau- rada i Terres de l’Ebre al Saló Internacional del Tu- risme de Catalunya (SITC), que se celebrarà del 15 al 18 d’abril. L’estand del patronat inclourà 27 organis- me de promoció turística municipal i comarcal. La institució presenta com a novetat un espai comú per a les dues marques, en un estand renovat que incideix en la diferenciació dels atractius de cada marca.
L’espai acollirà la presentació del col·lectiu de cuina de la Ràpita-Delta de l’Ebre, els objectius i la nova Representants de les entitats promotores de la càtedra, que han renovat el conveni. / EL PUNT
pàgina web del Consorci del Baix Gaià, la targeta de pas del GR-175 de la Ruta del Cister i la guia d’allot- jaments rurals de l’Alt Camp. / EL PUNT PERAFORT
El PSC critica els càrrecs de l’alcalde al Consell Comarcal malgrat la seva imputació ● Perafort. El PSC de Perafort va considerar ahir «es-
perpèntic» que l’alcalde del municipi, Joan Martí Pla (CiU), hagi estat nomenat president de la comissió de Medi Ambient del Consell Comarcal del Tarrago- nès després que el fiscal de Medi Ambient l’hagués denunciat per un presumpte delicte contra el mediambient per l’existència d’un abocador il·legal a lapoblació. El primer secretari de l’agrupació socialis- ta a Perafort, Dani Esparza, va considerar «incohe- rent i un error en tota regla» que qui «ha estat incapaçde garantir una gestió adequada dels paràmetres me- diambientals del seu poble» ara s’encarregui de«vetllar pel medi ambient de tota la comarca». Pla va ser denunciat pel fiscal juntament amb l’alcalde delCatllar, Josep Maria Gavaldà. / EL PUNT EL PUNT / Tarragona
A.P. / Calafell
CALAFELL
Cedeixen més de 60 hectàrees a la part nord de Segur per a la creació d’un pulmó verd ● Calafell. L’Ajuntament de Calafell ha rebut ja la
cessió de 61 hectàrees de terrenys situats al nord del nucli de Segur de Calafell on està prevista la creació d’un pulmó verd que permetrà preservar una zona boscosa i de matolls existent. La cessió s’ha fet en virtut de dos convenis: un primer acord que el consis- tori va signar amb la família propietària l’any 2001, i un segon conveni que l’Ajuntament va acordar amb la fins ara propietària, el grup Gaudir, i que s’ha in- clòs en el nou pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), ara en tramitació. A canvi dels terrenys, el consistori haurà de pagar una compensació als antics propietaris, mentre que Gaudir ampliarà l’espai que cedirà al municipi fins a les 84 hectàrees, i reduirà l’edificabilitat a la zona a només100 habitatges. / A.P.

Source: http://www.jovenesemprendedoresbancaja.com/archivos/ced/uploads/files/prensa.pdf

Lori zinck.doc

STUDENTS WITH ASTHMA: LEVELS OF UNDERSTANDING AND TREATMENT ADEQUACY Background As a pediatric nurse for over twenty years, I have worked in many different health care settings including hospitals, clinics and now the public schools. One of the most frequent chronic illnesses that I have encountered is asthma. In the Madison school district, 2,288 students have the diagnosis of asth

Va-023-checkliste einweisungsformular_01_2013.doc

Checkliste – Einweisung Diabetes-Klinik Für Kinder-/Jugend-Kurse, Pumpen-Kurse bitte extra Checkliste und zusätzliche Anmeldeunterlagen verwenden, für Spezial-Gruppen bitte diese Checkliste und zusätzliche Anmeldeunterlagen verwenden (sh. www.diabetes-zentrum.de/downloads.html oder Telefon 07931 594-101). Wahlleistungen Termin am ________________________ Pfl

© 2010-2018 Modern Medicine