Keuda.moodle.fi

YLEISIMMISTÄ LASTEN SAIRAUKSISTA LYHYESTI .
Flunssa eli ylähengitysteiden virustulehdus (=virusinfektio) on ylivoimaisesti yleisin
sairaus. Oireita ovat; yskä, nuha ja kuume. Virusinfektiot paranevat yleensä hyvin, ilman
antibiootteja 1-2 vi kossa. Al e 3-vuotias lapsi sairastaa keskimäärin 10 flunssaa vuodessa.
Aiheuttajaviruksia on yli 200, ni stä tärkeimmät ovat rinovirukset eli nuhavirukset ja
koronavirukset. Flunssaa eivät aiheuta vaatteiden vähyys kylmällä ilmalla tai muu
kylmettyminen. Pienten lasten runsaan sairastelun syynä on runsas tartuntojen määrä ja
oman puolustusjärjestelmän kehittymättömyys.
Keuhkoputkentulehdus on usein osa muuta hengitystietulehdusta. Yleensä se ei vaadi
sen erityisempää hoitoa, vaan tulehdus paranee virusinfektion rauhoittuessa. Joskus
virusinfektion jälkitautina “tavallinen” keuhkoputkentulehdus muuttuu antibioottihoitoa
vaativaksi bakteeritulehdukseksi.
Yskä on elimistön reaktio tulehduksel e hengitysteissä. Yskän tehtävä on poistaa limaa
hengitysteistä ja elimistön kannalta kyse on siten tulehduksen hoidosta. Lasten paras “yskänlääke” on vesihöyry.
Nielutulehdus on viruksen tai streptokokkibakteerin aiheuttama tauti. Oireena ovat
kurkkukipu ja kuume. Nielutulehdus voi ol a osa hengitystieinfektiota, jol oin se on
käytännössä aina viruksen aiheuttama. Bakteerin aiheuttama nielutulehdus (=angina)
hoidetaan aina antibiootil a.
Flunssapotilas tartuttaa jo ennen oireiden alkamista. Tartuntoja on käytännössä vaikea välttää. Itämisaika on yleensä muutama päivä. Infektiot tarttuvat herkästi käsien kautta; NENÄERITE KÄDET PINNAT (pöydät, lelut, ovenkahvat.) → KÄDET NENÄ, SUU
Flunssan ym. tautien leviämisen ehkäisyssä käsien pesu onkin tärkein yksittäinen
toimenpide ni n kotona kuin päivähoidossa. Myös käsihuuhteen käyttö on suositeltavaa
etenkin epidemia-aikoina. Flunssa tarttuu myös pisaratartuntana (ni stäminen, aivasta-
minen). Lisäksi taudit pitkittyvät ja leviävät, jos lapsi viedään sairaana tai puolikuntoisena
päivähoitoon.
Suomen työsopimuslaki takaa kaikil e alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmil e oikeuden jäädä
pois töistä enintään neljäksi työpäiväksi kerrallaan, äkil isesti sairastuneen lapsen
hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi (=tilapäinen hoitovapaa). Työehtosopimuksesta ja
työnantajasta ri ppuen kotihoitopäivät ovat palkallisia tai palkattomia. Terveydenhoitajalla ja
sairaanhoitajalla on oikeus kirjoittaa todistus lapsen sairaudesta, mikäli työnantaja sen vaati .
ANTIBIOOTIT.
Mikäli lapsel e on määrätty antibioottikuuri, se on bakteeritaudin hoitoon tarkoitettu. Antibiootit eivät ole kuumelääkkeitä, eivätkä tehoa virustauteihin. Antibioottikuurin aikana kuume ei laske heti, vaan yleensä vasta 2-3 vrk:n kuluessa. Jos lapsel a on kipua ja/tai kuumetta on tulehduskipulääkettä syytä käyttää, vaikka lapsel e olisi määrätty antibioottikuuri.
LAPSIPERHEEN LÄÄKEKAAPISTA OLISI HYVÄ LÖYTYÄ mm.
. Lapsil e tarkoitettuja tulehduskipulääkkeitä (= kuumelääkettä) (suppoja ja mixtuuraa tai tablettia lapsen iän ja painon mukaan). Osmosal®- ripulijuomajauhetta. Nuhatippoja/-suihketta (esim. Nasolin®). Kuumemittari KOSKA LAPSEN VOI VIEDÄ HOITOON ?
(Al a esitetyt vi tteel iset ohjeet pitää tulkita lapsen kokonaistilanteeseen sopivaksi)
Kuumeista lasta ei voi viedä hoitoon (jos peräsuolilämpö on levossa alle 1-vuotiaalla yli
38 °C ja vanhemmalla lapsel a yli 37,5 °C). Toipumisen katsotaan tapahtuneen kun
kuumeetonta aikaa on yli 1 vrk. Kts. Kotihoito-ohje/Kuumeinen lapsi
Yleisvointi : onko kipuja, kuinka pirteä lapsi on, jaksaako leikkiä, kuinka syöminen ja
juominen sujuu. ovat myös tärkeitä voinnin mittareita, vaikka lapsi olisi kuumeeton.
YSKÄ JA NUHA
Lapsi voi mennä hoitoon jos yleisvointi sen salli , eikä lapsel a ole muita oireita tarttuvasta taudista. Lapsen on oltava ni n terve, että hän jaksaa ulkoil a ja leikkiä.
KORVATULEHDUS
Osa limaisista hengitystieinfektioista johtaa korvatulehdukseen. Korvatulehdus ei tartu lapsesta toiseen. Lapsi voi mennä hoitoon, kun kuume ja yleistila sen sallivat. SILMÄTULEHDUS
Aiheuttajat ovat samoja viruksia ja bakteereita, jotka aiheuttavat lasten hengitystie-tulehduksia. Siksi lasta, jonka silmä rähmi , ei tarvitse välittömästi poistaa hoidosta. Silmä-tippojen aloittamisen jälkeen on kuitenkin suositeltavaa ol a seuraava päivä kotihoidossa.
RIPULI JA OKSENTELU
Ripuloivia ja oksentelevia lapsia hoidetaan kotona kunnes oireet loppuvat (oireetonta aikaa
yli 1 vrk ennen hoitoon palaamista).
Kts. Kotihoito-ohje/Ripuloiva lapsi
STREPTOKOKKI-INFEKTIOT (= Angina, tulirokko)
Eristämisaika on 24h antibioottihoidon aloittamisesta. Kotihoitoajan pituuden ratkaisee lapsen yleisvointi.
MÄRKÄRUPI
Eristämisaika on 24h suun kautta otettavan ja 48h paikallisen antibioottihoidon aloittamisesta.
VAUVAROKKO
Hoito järjestetään oireiden vaatimalla tavalla. Lapsi voi palata hoitoon heti yleistilan ja kuumeen salliessa.
VESIROKKO
Eristämisaika vähintään 5 vrk ihottuman puhkeamisesta. Eristys tarpeeton kun ruvet ovat kuivuneet.
KOSKA LAPSEN VOI VIEDÄ ULOS ?
Kuumeisen lapsen ei ole syytä rasittaa itseään ulkona, vaan on parempi odottaa kuumeen häviämistä. Hyväkuntoinen, lieväkuumeinen lapsi voi nukkua päiväunensa ulkona asianmukaisesti vaatetettuna.
KUUMEINEN LAPSI
KUUME SINÄNSÄ EI OLE VAARALLISTA.
Kuume on elimistön normaali ja tarkoituksenmukainen reaktio tulehdustaudeil e. Useinmiten kuume on virustaudin aiheuttama. Joskus syynä voi ol a myös bakteeri-infektio tai rokote.
Kuumetta voidaan seurata ja hoitaa kotona useita päiviä, mikäli lapsi on hyvä-
vointinen, jaksaa leikkiä ja seurata ympäristöä. Mikäli lapsi on poikkeuksellisen
sairaan oloinen, hänellä on esim. hengitysvaikeuksia, sekavuutta, ärtyisyyttä,
voimakasta päänsärkyä tai vatsakipua, niskajäykkyyttä, verenpurkaumia iholla,
kouristelua. on lapsi toimitettava viipymättä lääkäriin.

Lapsel e on syytä varata aika lääkäri n myös korvakivun ja virtsavaivojen vuoksi tai jos kuumeen syy on epäselvä. Lääkärikäynti on aiheel inen myös alle 3kk:n ikäisen lapsen kuumeil essa selvästi (herkästi myös 3-6 kk:n ikäinen lääkärin arvioon). KOTIHOITO-OHJEITA:
* Viileässä huoneessa lapsen on helpompi olla ja nukkua.
Li an korkea lämpötila nostaa kuumetta, joten li at peitot ja vaatteet pois !
* Mikäli kuume nousee korkeaksi, sitä on syytä alentaa tulehduskipulääkkeellä
(=kuumelääke). Lääkkeet helpottavat myös mahdol isia kipuja
Esim. parasetamoli -suppo, -mixtuura tai -tabletti = Panadol®, Para-suppo®, Pamol F®(suussa liukeneva tabletti) (annostus: 10-15 mg/kg x 3-4/vrk.) Muita kuumelääkkeitä ovat mm. ibuprofeeni = Burana® ja naprokseeni = Pronaxen®, joita voi käyttää parasetamolin rinnalla, mikäli korkeaa kuumetta ei saada laskemaan. Noudata pakkauksissa olevia annosteluohjeita. * Tärkeää on antaa kuumeiselle runsaasti juotavaa, koska kuume lisää nesteen
tarvetta (+10%/kuumeaste).
Juotava saa ol a sopivasti makeutettua energian saa-
miseksi. Useinmiten ruoka ei kuumeisel e maistu, joten kuumeista lasta tarvitse pakottaa
syömään.

MUU LÄÄKITYS:
Mikäli lapselle on määrätty antibioottikuuri, se on bakteeritaudin hoitoon
tarkoitettu. Antibiootit eivät ole kuumelääkkeitä, eivätkä tehoa virustauteihin.
Antibioottikuurin aikana kuume ei laske heti, vaan yleensä vasta 2-3 vrk:n
kuluessa. Tarvittaessa kuumetta alennetaan kuumelääkkeellä myös antibioot-
tikuurin aikana.

RIPULOIVA LAPSI
YLEISTÄ:
Ripulitaudit ovat yleensä virusten aiheuttamia. Tauti n li ttyy usein myös oksentelua ja kuumetta. Oksentelu-ripulitaudit ovat yleensä 2-5 pv:n tauteja ja paranevat itsestään. Pienten lasten rotavirusripuli voi kuitenkin pitkittyä ja kestää yli vi kon. Tärkeintä on huolehtia ri ttävästä nesteytyksestä.
NORMAALI NESTEENTARVE/VRK:
ml/paino-kg
Nestemäärä/vrk
Nesteen tarve ripuli/oksennustaudin aikana:
Normaali nesteentarve + menetetty nestemäärä + kuumeisella 10%/kuumeaste.
(kts. eril inen tarkka painokilojen mukainen nesteytysohje Osmosal® pakkauksesta)
KOTIHOITO-OHJEITA:
* Ripulin alettua tulee antaa runsaasti nesteitä. Laimeat mehut, maitotuotteet, vel it ja
ki sselit ovat suositeltavia. Kovin sokeripitoisia juomia kannattaa välttää, koska ne voivat
pahentaa ripulia. Tärkeintä kuitenkin on saada lapsi juomaan, joten mikä lapsel e maistuu
sitä voi antaa.
* Jos lasta imetetään, kannattaa rintamaitoa tarjota tavallista tiheämmin.
* Apteekista saatavaa Osmosal®-ripulijuomaa voidaan käyttää:
→ noin ½ dl / ripuliuloste alle 2-vuotiail a → noin 1 dl / ripuliuloste yli 2-vuotiail a Kts. tarkemmat ohjeet pakkauksesta !
* Osmosalin® lisäksi tulee tarjota myös muuta juotavaa.
* Maitohappobakteeria sisältävät tuotteet (Gefilus®-tuotteet, Rela®-tabs purutabletit
tai Rela®-tipat.) ovat suositeltavia, koska ni den on todettu nopeuttavan parantumista.
* Aikuisil e tarkoitettuja ripulilääkkeitä (esim. Imocur®, Imodium®)
ei
tulisi antaa lapsil e.
* Jos lapsi kuumeilee, huolehdi tarvittaessa kuumelääkityksestä.
* Välttäkää vierailuja ja hoitoon viemistä kuumeen ja ripuloinnin aikana.
LKITARKASTUSTA EI TARVITA, MUTTA OTTAKAA YHTEYS LÄÄKÄRIIN JOS .
. Lapsi muuttuu väsyneeksi ja huonokuntoiseksi
. Lapsi juo vain niukasti
. Lapsi toistetusti oksentaa kaiken juomansa
. Ripuli pahenee selvästi
. Lapsi valittaa vatsakipua
. Ulosteisiin ilmaantuu verta

Source: https://keuda.moodle.fi/pluginfile.php/59485/mod_resource/content/0/17092010_SH_syksy_2010_Lasten_sairaudet_ja_paeivaehoito.pdf

itfb.it

ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI BOLOGNA Direttore: Tullia Toscani e.mail:ito internet: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALERICONOSCIUTA DAL M.I.U.R. - D.M. 6 /02/06 – G.U. N° 39 – 16/02/06Savoia Country House -Via San Donato, 159 Bologna- "Trattamento integrato dei Disturbi Mentali: Principi di Psicofarmacologia." Michela Casoria Me

atheneum-partners.com

Major Depression Disorder (MDD) in Europe Health Care | Research & Development - Pharmaceuticals September 2011 Key Treatments · Prescription Criteria · Reimbursement · Pricing · Diagnosis Trends Copyright Notice Paper-based Publications © Atheneum Partners 2013 No part of this product may be reproduced by any process without prior written permission from the unde

© 2010-2018 Modern Medicine