Microsoft word - drf-133-8 analysepakket pesticiden.doc

GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754 Dataregistratieformulier : Analysepakketten pesticiden

Behorende bij :
WVS-037, -038, -040, -041, -044, -049, -050, -052, - 060, -068, -071, -074, -092, -093, -097 en -098.
Analysepakket 1 : Pesticiden GC-MSMS
(GC-MS-Triplequad volgens WVS-092)

Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 1 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 2 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 3 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
Triallaat 0.01


De rapportagegrenzen zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van de matrix en de
omstandigheden van de analyse.
*
Zwavel wordt alleen op verzoek gerapporteerd
Uitzonderingen rapportage GC-MSMS.
Indien bepaalde pesticiden niet bepaald kunnen worden vanwege bijvoorbeeld matrixeffecten wordt
hiervan een opmerking gemaakt op het analyserapport.
Het GC-MSMS pakket bestaat in totaal uit 290 pesticiden
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 4 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754
.
Analysepakket 2 : Pesticiden GC-MS standaard (GC-MS Ion Trap
Detector volgens WVS-038 en WVS-041)
Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 5 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754 Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 6 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754 Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 7 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754 Pesticide
Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 8 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754 Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
De rapportagegrenzen zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van de matrix en de omstandigheden van de analyse. * Zwavel wordt alleen op verzoek gerapporteerd
Uitzonderingen rapportage GC-MS standaard.
Indien bepaalde pesticiden niet bepaald kunnen worden vanwege bijvoorbeeld matrixeffecten wordt
hiervan een opmerking gemaakt op het analyserapport.
Het GC-MS pakket bestaat in totaal uit 372 pesticiden
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 9 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635 754 .Analysepakket 3 : Pesticiden LC-MSMS (volgens WVS-040)
Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 10 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754 Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 11 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754 Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 12 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754 Pesticide
Rapportagegrens Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)

Analysepakket 4 : Pesticiden LC-MSMS (volgens WVS-040)
Pesticide

Rapportagegrens
Pesticide
Rapportagegrens
(werkzame stof)
(werkzame stof)
De genoemde rapportagegrenzen zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van de matrix en de omstandigheden van de analyse. * Niet Niet geaccrediteerd (voor de bevestiging van deze pesticiden is een aparte voorbehandeling noodzakelijk, deze apart voorbehandeling is niet geaccrediteerd).
Uitzonderingen rapportage LC MSMS
Indien bepaalde pesticiden niet bepaald kunnen worden vanwege bijvoorbeeld matrixeffecten wordt
hiervan een opmerking gemaakt op het analyserapport.
Het LC-MSMS pakket bestaat in totaal uit 304 pesticiden.
DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 13 van 14
GROND-, GEWAS- EN MILIEULABORATORIUM
“ZEEUWS-VLAANDEREN” b.v.
Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw - Telefoon (0114) 635 400 - Fax (0114) 635754
Pesticiden : Afzonderlijke componenten
Pesticide (werkzame stof)
Analysetechniek
Rapportagegrens (mg/kg)
Chloormequatchloride (WVS-037)
Mepiquatchloride (WVS-037)
Amines inclusief morpholine (WVS-093)
Fenbutatin-oxide (WVS-098)
Ethefon (WVS-050)
Carnaubawax (WVS-097)
Dithiocarbamaten (som) (WVS-052)
Methylbromide (WVS-068)
Anorganisch bromide (WVS-074)
Nitraat (WVS-049)
Nitraat (WVS-044)*
Metalen (WVS-071)
(Andere elementen zijn op aanvraag
mogelijk)

De analyse van Chloormequatchloride, Mepiquatchloride en Dithiocarbamaten (som) zijn geaccrediteerd. * Nitraat kan bepaald worden met 2 verschillende analysetechnieken. De voorbehandelingsmethode is voor beide technieken hetzelfde. Nitraat wordt spectrofotometrisch bepaald, tenzij er monsters geanalyseerd worden in het kader van QS. QS verplicht laboratoria nitraat te bepalen m.b.v. ionchromatografie. DRF-133-8 Analysepakket pesticiden.doc
Pagina 14 van 14

Source: http://www.laboratoriumzeeuwsvlaanderen.be/userfiles/file/DRF-133-8%20Analysepakket%20pesticiden.pdf

dafo.cultura.pe

Paroniria Perú / / 7 min. / 2013 SINOPSIS A lo largo de los siglos los sueños han sido para muchas culturas alrededor del mundo imágenes que nos hablan acerca del futuro. En tiempos modernos y gracias al psicoanálisis, los sueños son vistos como una conexión directa con el inconsciente- El término psiquiátrico “paroniria” significa: Sueños mórbidos, pesadil as extraña

Anthraquinones in plants: source, safety and applications in gastrointestinal health, 2010, 157 pages, luc delmulle, kris demeyer, nottingham university press, 2010, pdf ebook

Anthraquinones in Plants: Source, Safety and Applications in Gastrointestinal Health, Luc Delmulle, KrisDemeyer, Nottingham University Press, 2010, 1897676328, 9781897676325, 157 pages. Unique andinformative, this reference reviews the scientific knowledge related to the main plant species used to supportgastrointestinal health through their stool-promoting and laxative effects. Botanical, chemi

© 2010-2018 Modern Medicine