Microsoft word - pk338 laserbehandeling bij spataderen pdf.doc

Deze folder geeft u informatie over endoveneuze lasertherapie
(EVLT) bij spataderen.
Wat is precies EVLT en wanneer kan deze methode worden
toegepast?
Wat moet u weten met betrekking tot de voorbereiding en de
nazorg?
Wat is EVLT?
EVLT staat voor endoveneuze lasertherapie. Met deze methode
wordt een dun laserslangetje in een spatader gebracht, die
vervolgens met behulp van laserenergie wordt dichtgemaakt.
Wanneer EVLT?
Uw arts zal met u bespreken of u voor deze therapie in aanmerking
komt en welke van uw spataders met deze methode kan worden
behandeld. Meestal gaat het om de hoofdspatader aan de
binnenkant van uw bovenbeen.
Wanneer geen EVLT?
Als u zwanger bent, borstvoeding geeft, bedlegerig bent, ernstige
bloedingneiging of hoge koorts hebt of allergisch bent voor de
verdoving, mag u geen EVLT ondergaan.
Voorbereiding
- Indien u bloedverdunners gebruikt, moet u, afhankelijk van het
soort bloedverdunners, minstens vijf dagen voor de behandeling hiermee gestopt zijn. Overleg hierover met uw arts! - Op de dag van de behandeling kunt u het beste ruime kleding en ruime schoenen dragen. Na de behandeling krijgt u een elastische kous aan waardoor strakke kleren/schoenen soms niet prettig zitten. - Op de dag van de behandeling kunt u beter geen crème; olie; zalf of andere middelen op het te behandelen been smeren, hierdoor plakken de pleisters minder goed. Daarnaast tast het vet in de meeste crèmes het elastiek van de elastische kous aan, waardoor deze eerder slijt. - Na de behandeling kunt u zelf niet autorijden en/of fietsen. Het is dus belangrijk dat u er voor zorgt dat iemand u thuis brengt. De behandeling
EVLT wordt uitgevoerd op de operatiekamer. Op de afgesproken tijd
meldt u zich bij het bureau Opname. Van daaruit gaat u naar de
afdeling Dagbehandeling. Daar krijgt u een operatiehesje aan. Als u
aan de beurt bent, wordt u in bed naar de operatiekamer gereden.
Op de operatiekamer wordt de spatader bekeken door middel van
een duplexonderzoek. Dit onderzoek met geluidsgolven heeft u als
eens eerder ondergaan en is pijnloos. Het kan zijn dat er de
afgelopen weken toch veranderingen zijn opgetreden aan de
spatader, waardoor laserbehandeling alsnog niet kan doorgaan.
Vervolgens wordt het verloop van de spatader afgetekend op uw
been.
Uw been wordt afgedekt met steriele doeken. Na toediening van
narcose of ruggenprik, prikt de arts de spatader aan. Er wordt een
slangetje in de spatader omhoog geschoven, terwijl met behulp van
de duplex gekeken wordt.
Iedereen, ook u, krijgt een speciale laserbril op, waarna de spatader
met laserenergie wordt dicht gemaakt. Na het laseren krijgt u een
witte elastische kous om. U kunt even een barbecuesmaak in de
mond krijgen. Dit kan onprettig zijn, maar er is geen reden tot
ongerustheid. Vervolgens wordt u terug naar de afdeling gereden.
Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek.
Nazorg
- De witte elastische kous moet u 48 uur dragen, daarna moet u uw
eigen kous een week lang overdag dragen. - Het is de bedoeling dat u zoveel mogelijk gaat lopen; dus niet - Na ongeveer twee dagen kunt u een pijnlijk trekkend gevoel krijgen op de plek waar de spatader liep. Dit is normaal en trekt na zeven dagen weer weg. U mag gerust een pijnstiller innemen; bijvoorbeeld vier tot zes keer per dag Paracetamol 500 mg. Als blijkt, dat u niet voldoende baat hebt bij de Paracetamol, mag u om een recept Diclofenac 50 mg vragen, drie maal daags Naast het gebruik van Diclofenac moet u de maagbeschermer - De eerste vier weken na de behandeling kunt u beter niet in de felle zon gaan met het been. Dit kan een (blijvende) verkleuring van de huid geven. - Na zes weken komt u terug op de polikliniek en zal het - Afhankelijk van het soort werk dat u doet, kunt u na een of twee - De eerste week na de behandeling mag u niet intensief sporten. Complicaties
Complicaties zijn bij deze behandeling gelukkig zeldzaam maar
kunnen wel optreden.
Complicatie kunnen zijn:
- Nabloeding op de plek waar de spatader is aangeprikt.
- Infectie.
- Huidverkleuring of huidbeschadiging door de warmte van de laser.
- Gevoelloosheid van de huid boven de spatader.
Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of
huisarts. Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie
anders kan zijn dan in deze folder beschreven is.
Bij dringende vragen of problemen vóór de behandeling, kunt u zich
het beste wenden tot de behandelend specialist.
Wanneer zich na de behandeling problemen voordoen, neem u dan
contact op met de huisarts of de polikliniek Chirurgie,
telefoonnummer (0223) 69 62 37.
Buiten kantooruren kunt u ook de Spoedeisende Eerste Hulp bellen,
telefoonnummer (0223) 69 66 00.

135469-PK338-10/10
Deze folder is een uitgave van het Gemini Ziekenhuis

Source: http://mediance.nl/downloads/psb/Chirurgie/folder%20laserbehandeling%20spataderen.pdf

Microsoft word - ny influensa (engelsk).doc

BRYGGEKLINIKKEN AS D o c S i d e - august 2009H1N1 (New Influenza)- also known as ”swine flu”The name “swine flu” is both stigmatising and misleading. As a result the Norwegian healthauthorities (and WHO) has now designated the condition as “new flu”. This is supported byus here at Bryggeklinikken, and we furthermore support the guidelines published by theNorwegian health authoriti

Tropeninstitut_krankheiten_auf_reisen

Tropeninstitut.de Gesund reisen gesund heimkehren Krankheitserreger und oft schlechtere Hygienebedingungen erwarten. Das gesundheitliche Risiko hängt unter anderem von der Art der Reise (z.B. Hotelaufenthalt oder Trekkingreise), der Reisezeit (z.B. Sommer oder Regenzeit), der Krankheitserregern) und auch dem Alter des Reisenden (Kind oder Erwachsener) ab. Beruflich Reisende sollten

© 2010-2018 Modern Medicine