Medistate.nl

Mexicaanse griep / Nieuwe Influenza A
(H1N1)

Versiedatum: 25 augustus 2009
Deze patiëntenbrief is bedoeld als ondersteuning van het consult door de huisarts. De huisarts geeft de brief mee aan patiënten met de betreffende ziekte of aandoening. De informatie dient niet als vervanging van een consult door de huisarts. Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. Wat is Nieuwe Influenza A (H1N1)?
Nieuwe Influenza A (H1N1) is de naam van het nieuwe griepvirus dat zich vanuit Mexico over de wereld heeft verspreid. In veel landen over de hele wereld hebben hierdoor mensen griep gekregen. We noemen het daarom een wereldgriep (grieppandemie). Ook in Nederland krijgen mensen deze nieuwe griep. Nieuwe Influenza A (H1N1) lijkt veel op een gewone griep zoals die iedere winter in Nederland voorkomt. Wat is het verschil met gewone griep?
Gewone griep ontstaat door een bekend virus. Veel mensen hebben al weerstand tegen zo’n bekend virus. Daardoor worden een beperkt aantal mensen ziek en verspreidt het gewone griepvirus zich minder snel. Bij de gewone griep is er genoeg tijd om een griepprik te maken die tegen dit virus beschermt. Een wereldgriep, zoals op dit moment de Nieuwe Influenza A (H1N1), ontstaat door een nieuw griepvirus. Een nieuw griepvirus begint meestal als een vogelvirus. Van de vogel komt het direct of via een ander dier (bijvoorbeeld varken) bij de mens terecht. Onderweg kan het virus zo veranderen dat het besmettelijk wordt voor de mens. Niemand heeft weerstand kunnen opbouwen tegen dit nieuwe virus. Daardoor verwachten we dat meer mensen ziek worden dan bij een gewone griep. Omdat het een nieuw virus is, is er minder snel een griepprik beschikbaar om kwetsbare mensen tegen het virus te beschermen. We verwachten dat de prik tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) eind oktober 2009 beschikbaar is. Hoe wordt het griepvirus overgedragen?
Elk griepvirus wordt op dezelfde manier overgedragen. Het griepvirus zit in druppeltjes slijm, snot en speeksel en komt door hoesten, niezen of praten bij een ander terecht. Ook via de handen kan het virus worden overgedragen. Bijvoorbeeld als iemand zijn neus afveegt en daarna de deurklink aanraakt of u een hand geeft. U kunt besmet raken als u het virus inademt en het op het slijmvlies van uw neus, mond of keel komt. Het virus kan ook via het oogslijmvlies binnenkomen. Hoe groot is de kans om het krijgen?
Er wordt vooral aan besmetting met het nieuwe griepvirus gedacht bij mensen die binnen zeven dagen na terugkomst uit Mexico, de Verenigde Staten, Canada, Chili, Argentinië, Groot Brittanië, Spanje, Griekenland of Australië griepverschijnselen krijgen. Momenteel is de griep ook in Nederland en kunt u, ook als u niet in het buitenland bent geweest, Nieuwe Influenza A krijgen. De kans om het in Nederland te krijgen is nog steeds niet erg groot. Van de 10 mensen met verkoudheidsklachten en koorts hebben er maar een of twee Nieuwe Influenza A. Wat zijn de verschijnselen?
Binnen een tot zeven dagen nadat u het virus binnenkrijgt, kunt u griepverschijnselen krijgen. Tot nu toe lijkt het te gaan om een milde vorm van de gewone griep. U krijgt koorts, droge hoest, met koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en moeheid. Soms is er ook wat keelpijn of diarree. De hoest kan een paar weken blijven. De andere klachten gaan meestal binnen 7 dagen vanzelf over. Net als bij de gewone griep kunt u longontsteking krijgen. U wordt dan benauwd en gaat zich extra ziek voelen. Als u een chronische ziekte heeft, zoals diabetes mellitus, een longziekte, een hartziekte of een nieraandoening, dan kunt u extra ziek worden van de griep. Ook bij kleine kinderen (jonger dan 2 jaar) of bij mensen ouder dan 60 jaar moeten we extra opletten of ze zieker worden dan we normaal bij een griep zouden verwachten. Dit geldt ook voor zwangere vrouwen vooral in de laatste drie maanden van hun zwangerschap. Iemand met griep is hooguit een week besmettelijk. De besmettelijkheid begint een dag voordat u ziek wordt. Niet iedereen die besmet raakt, wordt ook ziek. Is er een griepprik tegen de Nieuwe Influenza A (H1N1)?
Het ontwikkelen van een griepprik duurt vier tot zes maanden. Het ziet er naar uit dat de nieuwe griepprik eind oktober 2009 beschikbaar zal komen. Waarschijnlijk zullen dezelfde mensen die normaal de jaarlijkse griepprik krijgen ook deze nieuwe griepprik krijgen. Zijn er medicijnen tegen de Nieuwe Influenza A (H1N1)?
Er zijn medicijnen die het griepvirus remmen. We noemen dit virusremmers. Deze zijn bekend onder de naam oseltamivir. Het zijn zeker geen krachtige geneesmiddelen. We weten dat virusremmers de klachten bij een bekend griepvirus wat verminderen. Als u normaal gezond bent en u krijgt deze nieuwe griep dan heeft u geen virusremmers nodig. Mensen met een gezondheidsrisico (bijvoorbeeld diabetes mellitus, een longziekte, een hartziekte of een nieraandoening), vrouwen in de laatste drie maanden van hun zwangerschap en kinderen jonger dan 2 jaar komen al bij de eerste griepverschijnselen in aanmerking voor virusremmers. Hoe verminder ik de kans op besmetting?
U kunt het volgende doen om de kans dat u besmet raakt te verkleinen. • Voorkom contact met mensen die griep hebben Moet u toch bij een grieppatiënt zijn, doe dat dan zo kort mogelijk en was na het bezoek uw handen. Een mond-neusmasker en veiligheidsbril beschermen u niet tegen de griep. • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan Was vaak uw handen met water en zeep Droog uw handen af met papieren handdoekjes en gooi het papier meteen daarna in de vuilnisbak. Als u geen water en zeep heeft om uw handen mee te wassen kunt u eventueel handalcohol (gel) gebruiken. Hand voor uw neus en mond als u hoest of niest. Het beste is hoesten of niezen in een papieren zakdoek. Gebruik een papieren zakdoek maar één keer en gooi het meteen daarna in een vuilnisbak. Doe hetzelfde als u uw neus snuit. Was daarna uw handen met water en zeep Maak regelmatig schoon Maak harde oppervlakken en voorwerpen (zoals het aanrecht, keukengerei, kranen, deurklinken, trapleuningen en telefoons) regelmatig schoon. Doe dit met een normaal schoonmaakmiddel. Het heeft géén zin om ‘alvast’ virusremmers in te nemen als u zelf niet ziek bent, ook niet als u contact heeft (gehad) met een grieppatiënt of als u op vakantie gaat naar een land waar veel mensen Nieuwe Influenza A hebben. Wat moet u doen als u griep krijgt?
Blijf thuis, neem rust en zorg dat u voldoende drinkt (tenminste anderhalf liter per dag). Als u verder gezond bent gaan de klachten meestal binnen zeven dagen vanzelf over. Neem de volgende maatregelen om te voorkomen dat u anderen met het griepvirus besmet. • Ga niet naar de praktijk of naar een polikliniek. Dan zou u mensen in de wachtkamer • Blijf zoveel mogelijk uit de buurt van andere mensen totdat u geen klachten meer • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan Was vaak uw handen met water en zeep Droog uw handen met papieren handdoekjes en gooi het papier meteen daarna in de vuilnisbak. Als u geen water en zeep heeft om uw handen mee te wassen kunt u eventueel handalcohol (gel) gebruiken. • Hand voor uw neus en mond als u hoest/niest Het beste is hoesten of niezen in een papieren zakdoek. Gebruik een papieren zakdoekje maar één keer en gooi het meteen daarna in een vuilnisbak. Doe hetzelfde als u uw neus snuit. Was daarna uw handen met water en zeep. • Maak regelmatig schoon Maak harde oppervlakken en voorwerpen (zoals het aanrecht, keukengerei, kranen, deurklinken, trapleuningen en telefoons) regelmatig schoon. Doe dit met een normaal schoonmaakmiddel. Wasgoed (pyjama’s, lakens, slopen, handdoeken) kunt u met gewoon waspoeder met 60 graden wassen. Wanneer contact opnemen?
Bel de praktijk als u griep heeft en
• de kortademigheid en het hoesten nemen toe; • suf wordt; • langer dan vijf dagen koorts houdt; (kinderen onder de 2 jaar met koorts dezelfde dag bellen, kinderen boven de 2 jaar na drie dagen koorts); • opnieuw koorts krijgt nadat u een paar dagen koortsvrij bent geweest; • op de huid puntvormige vlekjes krijgt die niet verdwijnen als u er met een glas op • de kin niet op de borst kunt brengen; • de afgelopen maand in de (sub)tropen bent geweest. Deze verschijnselen kunnen erop wijzen dat u ernstig ziek bent door de griep of door een andere infectie. Bel bij de eerste griepverschijnselen als u tot een van de groepen behoort die meer risico
lopen om extra ziek te worden door de griep, bijvoorbeeld:
• als u meer dan 26 weken zwanger bent; • als uw kind griep krijgt en jonger is dan 2 jaar; • als u een longziekte, hartziekte, diabetes mellitus of een nieraandoening heeft; • als uw afweer is verminderd door een ernstige ziekte of medische behandeling; • als u 60 jaar of ouder bent. Meer informatie
Meer informatie over de Nieuwe Influenza A vindt u op de website van het ministerie van VWS, www.grieppandemie.nl

Source: http://www.medistate.nl/wp-content/PDF/NHG%20patbrf%20influenza%20240809.pdf

Microsoft word - realty web publications - toxic mould rev a.doc

• Mould is a fungus that grows as a mass of microscopic threads with small lollypop like spore-producing bodies. It is present everywhere in the indoor and outdoor environment and has been in existence for millions of years. • Mould spores are abundant in the air, so they can easily infect and decay damp materials, or cause plant or animal • Mould produces both useful and poisonous chemic

Curriculum vitae - lauro buoro

CURRICULUM VITAE - LAURO BUORO Lauro Buoro è il fondatore e il Presidente di Nice S.p.A. ed è altresì il Presidente di tutte le filiali commerciali di Nice S.p.A. ed è stato anche Amministratore Delegato di Nice S.p.A fino al 9 marzo 2009. A partire dal 23 giugno 2008 Buoro è membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Antonveneta. 46 anni, è nato a Winterthur (Svizzera) e vive

© 2010-2018 Modern Medicine