Opmaak

Met het ouder worden verslapt de huid rond de bovenoogleden. Het komt
regelmatig voor dat deze huid hierdoor zo uitrekt dat hij over de ogen
heen gaat hangen (blepharochalasis). Dit kan gecorrigeerd worden met
behulp van plastische chirurgie. Dit noemt men ook wel blepharoplastiek
(blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie). In
deze folder leest u hoe deze ingreep verloopt.
Soms wordt een bovenooglidcorrectie gecombineerd met een correctie
van het onderooglid. Over dit onderwerp is een aparte folder beschikbaar.
met de behandelde arts worden gestopt.
Correctie van de bovenoogleden kanzowel onder plaatselijke verdoving als onder algehele verdoving plaatsvinden.
schot, al dan niet gecombineerd metovertollig vetweefsel, kan nu wegge- natuurlijke plooi van het bovenooglid.
Zo’n litteken is nauwelijks zichtbaar.
rood is niet bloot te stellen aan ultravi- De huid rond de ogen, met name vanhet onderooglid kan nog twee tot drieweken licht gezwollen zijn of enigszinsblauw verkleurd. Ook kunt u een trek-kend gevoel rond de ogen hebben, somszelfs jeuk. Hoe snel u weer kunt gaanwerken, hangt voor een belangrijk deel Ook kan het voorkomen dat u uw ogende eerste tijd na de operatie nietgeheel kunt openen of sluiten.
Daarnaast is het mogelijk, dat u lastheeft van ‘droge’ ogen, maar dit ismeestal van tijdelijke aard. Om de ogente behoeden voor uitdrogen kunt u viade arts oogdruppels of zalf krijgen diehet uitdrogen tegengaan.
Het resultaat van een bovenooglidcor-rectie is meestal langdurig, maar als dehuid en de spier rondom het oog verderverslappen, kan een nieuwe correctienodig zijn. Ook als de oogleden nietgeheel symmetrisch zijn, kan een nieu-we operatie noodzakelijk zijn.
Door littekenreactie kan het ooglid watgaan trekken. Meestal duurt het eenaantal weken tot maanden voor dithelemaal over is.
Ook kunt u last krijgen van gevoelloos-heid van de oogleden of wat vochtop-hoping rond de ogen. Na verloop vantijd verdwijnen deze klachten vanzelf.
In zeldzame gevallen kan een zoge-naamde epitheelcyste (een holte metvocht) ontstaan in het litteken. Dezecyste kan chirurgisch worden verwij-derd.
Hofpoort Ziekenhuis te Woerden. U kuntde maatschap daarom ook altijd berei- goed als er sprake is van een medischeindicatie en een aanvullende verzeke- redenen bestaan voor de operatie, danzijn de kosten voor uw eigen rekening.
De plastisch chirurg kan ervoor zorgen dat u van tevoren een opgave van dekosten krijgt.
Deze brochure geeft algemene informa-tie, bedoeld als aanvulling op hetgesprek met uw arts. Deze algemene informatie kan niet altijd recht doenaan iedere individuele situatie. Hebt u Bij vragen kunt u terecht bij de polikli- niek Plastische Chirurgie, tel. (030) 609 20 04. Tijdens uw verblijf in het zieken- gebeuren. Zij zijn ook graag bereid aluw vragen te beantwoorden. Deze patiënteninformatie is gebaseerdop het voorlichtingsmateriaal van de Tussen 16.30 en 08.30 uur en in hetweekend kunt u terecht bij de afdelingSpoedeisende Hulp, telefoon (030) 60920 01.
De plastisch chirurgen werken samen inde Maatschap Plastische Chirurgie. Dezemaatschap werkt niet alleen in het St.
Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, maarook in Mesos Medisch Centrum Utrecht,Diakonessenhuis Utrecht en het

Source: http://www.plastischchirurg.info/folder/PCH%2009A-Bovenooglidcorrectie.pdf

articles.ajums.ac.ir

«Original Articles » Comparison of therapeutic abortion efficacy by suction curettage and misoprostol vaginally in the first trimester of pregnancy Mahvash Zargar 1, Roshan Nikbakht 1, Vida Naji givi 1, Masoud Hemadi1* Abstract Infertility and Perinatology Research Background: This study compared the health outcomes of abortion Center, Ahvaz Jundishapur University by vagi

Microsoft word - cv-dmm jun2013_for website.doc

DAVID M. MOTTOLA, PHD OVERVIEW: Pharmaceutical/Biotech Industry Experience • 21+ years R&D experience – in start-up, mid-size and large pharma settings • Cofounded new pharmaceutical company and led start-up activities • Led key global drug development strategies and activities: nonclinical program, IND submission, Phase 1 Clinical Pharmacology program, Phase 2 studies, FDA/

© 2010-2018 Modern Medicine