Microsoft word - wellbutrin xr2.doc

Wellbutrin XR (langwerkend bupropion) voor ADHD

Door Sandra Kooij
Bron: Nieuwsbrief Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, nummer 3, jaargang 9, december 2007

Wellbutrin XR (langwerkend bupropion) is recent geregistreerd voor depressie en wordt nu, met
artsenverklaring voor die indicatie vergoed (zie www.znformulieren.nl). Het middel remt de heropname
van zowel noradrenaline als dopamine en blijkt in gecontroleerd onderzoek ook effectief voor ADHD
bij kinderen en volwassenen, in een dosis tot 450 mg/dag. Tot nu toe konden we bupropion niet veilig
voorschrijven omdat alleen kortwerkend bupropion (Zyban) beschikbaar was, dat geregistreerd is voor
stoppen met roken. Zyban wordt niet vergoed. De kans op epileptische insulten is behoorlijk verhoogd
op kortwerkend bupropion bij doseringen boven de 300 mg. Effectieve behandeling van ADHD heeft in
gecontroleerd onderzoek echter soms hogere doseringen dan 300 mg nodig, tot 450 mg (Wilens,
Spencer et al. 2001; Solhkhah, Wilens et al. 2005; Wilens, Haight et al. 2005). Met langwerkend
Wellbutrin XR tot een dosis van 300 mg is de kans op insulten 0.1%, dus 1 op de 1000. Boven 400 mg
is de kans 0.4%. Wellbutrin XR is overigens niet geregistreerd voor ADHD en wordt dus off-label
voorgeschreven.
Bupropion is in vele landen al jaren op de markt. Eerst als kortwerkende vorm met drie keer daagse
inname, toen in een vorm met verlengde afgifte en twee keer daagse inname, en nu dan in de vorm
met verlengde afgifte en een keer daagse inname. Langwerkend Wellbutrin XR heeft een
halfwaardetijd van 20 uur, dus de patient hoeft maar eenmaal daags te doseren. Er zijn bupropion
tabletten 150 mg XR en 300mg XR. De dosis voor ADHD kan worden opgebouwd van 150 naar 300,
naar ev. 450 mg, met steeds 1 week ertussen. Het effect treedt 2 weken na de hoogste dosis op.
Patient moet worden geïnformeerd over de kans op insulten, en patienten met epilepsie (in de
voorgeschiedenis) alleen behandelen in overleg met een neuroloog.
Bupropion XR is een matige 2D6 remmer, zodat de concentratie van anderen medicijnen die via 2D6
worden gemetaboliseerd kunnen stijgen bij de combinatie. Dit betreft met name venlafaxine,
nortriptyline en desipramine. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het oordeel van de
Commissie Farmaceutische Hulp over Wellbutrin XR (link:
http://www.cvz.nl/resources/cfh0716%20bupropion-Wellbutrin%20FTR_tcm28-23025.pdf).
Wellbutrin XR is hiermee een nieuwe optie voor volwassenen met ADHD, waarmee ervaring kan
worden opgedaan, mn bij diegenen die met stimulantia niet uitkomen, met comorbide depressie, en
die eventueel ook willen stoppen met roken. Het hoeft maar eenmaal daags ingenomen te worden,
een belangrijk voordeel voor vergeetachtige ADHD patiënten, en het wordt met artsenverklaring
vergoed als het niet voor de indicatie stoppen met roken wordt voorgeschreven. Bijkomend voordeel
kan zijn dat bupropion XR minder kans geeft op sexuele bijwerkingen en op maniforme ontremming
dan SSRIs (Wilens, Prince et al. 2003).
Referenties
Solhkhah, R., T. E. Wilens, et al. (2005). "Bupropion SR for the treatment of substance-abusing
outpatient adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder and mood disorders." J Child
Adolesc Psychopharmacol 15(5): 777-86.
Wilens, T. E., B. R. Haight, et al. (2005). "Bupropion XL in adults with attention-deficit/hyperactivity
disorder: a randomized, placebo-controlled study." Biol.Psychiatry 57(7): 793-801.
Wilens, T. E., J. B. Prince, et al. (2003). "An open trial of bupropion for the treatment of adults with
attention-deficit/hyperactivity disorder and bipolar disorder." Biol Psychiatry. 54(1): 9-16.
Wilens, T. E., T. J. Spencer, et al. (2001). "A controlled clinical trial of bupropion for attention
deficit hyperactivity disorder in adults." Am.J.Psychiatry 158(2): 282-288.

Source: http://www.psyq.nl/files/Files/PsyQ/Artikelen/ADHD%20bij%20volwassenen/Wellbutrin%20XR2.pdf

Http://sites.bristows.vuturevx.com/7/199/compose-email/on-the-p

On the Pulse is brought to you by the Bristows Life Sciences Team. Forward to a colleague On a regular basis we comment on issues affecting those with an In this issue interest in the Life Sciences - changes to law, recent cases and market trends. The Team is led by Sally Field . This month, On the Pulse is edited by Sahar Shepperd . This November issue of On the Pul

Untitled

trimmings can keep it as tall or as small as you Pot Belly Figs (Ficus microcarpa retusa) want. Stems can grow 10 to 30cm per year, these can be cut as often as required to any length or removed completely. The plant on The ‘Pot Belly Fig’ or Banyan Fig is a the left is an untrained specimen that has very hardy go anywhere plant that will been cut back many times,

© 2010-2018 Modern Medicine