Wegeon.nl

Voor meer informatie
Nieuwsbrief
Telefoon:
013- 533 67 70
013- 533 62 72

Mexicaanse griep
Over de Mexicaanse griep gaan de wildste geruchten. Volgens het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de ziekte niet gevaarlijker dan een gewone griep. Omdat
een virus altijd weer ernstiger vormen kan aannemen en een flinke ziektegolf mogelijk is,
blijven alertheid en preventie wel belangrijk.
Moeten u als werkgever in actie komen?
Het is verstandig om voorlichting aan uw werknemers te geven, preventieve hygiënemaatregelen te nemen en na te denken over de vraag welke bedrijfsprocessen in ieder geval door moeten gaan als Hoe besmettelijk is dit virus?
Griep is besmettelijk vanaf één dag vóór tot vijf à zes dagen na de eerste ziekteverschijnselen.
Werknemers kunnen geïnfecteerd en besmettelijk zijn zonder zelf ooit ziek te worden. Uiteindelijk komt iedereen met dit griepvirus in contact.
Hoe verspreidt de ziekte zich?
Griepvirussen verspreiden zich via praten, hoesten of niezen, vooral als dat gebeurt in slecht geventileerde ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten. Ook is overdracht mogelijk via handen en voorwerpen zoals handdoeken en deurknoppen. Daarom adviseert Wegéon de navolgende Het regelmatig handenwassen, het huis/ kantoorruimte schoon houden en zorgen voor eengoede ventilatie.
Het dragen van mondmaskers biedt enige bescherming tegen druppelinfectie en verhindertdat men met besmette handen aan neus of mond komt.
Als er griepsymptomen zijn (dit zijn koorts, spierpijn, keelpijn, hoest en vermoeidheid), vermijddan contact met anderen en raadpleeg een arts.
Bij griepsymptomen werken de middelen Tamiflu en Relenza. Deze worden volgens protocoldoor de overheid verstrekt.
Tijdens een uitbraak telewerken stimuleren en vergaderen zoveel mogelijk beperken.
Kunnen vakantiegangers weer gewoon komen werken?
Ongeacht de reisbestemming is er op dit moment geen reden om niet te komen werken, zolang werknemers tenminste geen klachten hebben of direct contact hebben gehad met anderen die Wat zijn de symptomen van een besmetting?
De verschijnselen zijn niet anders of ernstiger dan gewone griep. Symptomen zijn koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid, droge hoest en soms diarree. Het hoesten kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na 2 tot 7 dagen.
Wat als een werknemer griepverschijnselen heeft?
Wie zich grieperig voelt of koorts heeft, moet thuis blijven om te voorkomen dat hij anderen besmet en kan voor overleg de huisarts bellen. Die zal doorgaans adviseren om rustig thuis uit te zieken.
Virusremmers zijn voorlopig alleen bestemd voor risicogroepen.
Is er kans op ernstiger complicaties?
Wie verder gezond is, hoeft zich geen zorgen te maken. Van werknemers die al een andere aandoening hebben, kan de gezondheid na besmetting wel verslechteren. Het voornaamste risico is dan een longontsteking met ernstige ademhalingsproblemen.
Zijn er werknemers die extra risico lopen?
Werknemers met een ernstige imuunstoornis, vrouwen in het derde trimester van hun zwangerschap en mensen die jaarlijks een oproep krijgen voor de griepprik lopen meer risico. De huisarts bepaalt of bij ziekte nadere behandeling nodig is.
Is vaccinatie mogelijk?
Tegen de Mexicaanse griep bestaat nog geen vaccin. De farmaceutische industrie werkt daar wel aan en verwacht over enkele maanden resultaat. Uit voorzorg virusremmers verstrekken is tamelijk zinloos omdat die slechts (zeer) beperkte tijd werken.

Source: http://www.wegeon.nl/Mexicaansegriep.pdf

Microsoft powerpoint - 318_thursday_dindyal.ppt [read-only]

Implementing Information Dependent Acquisition to an Hybrid RF/DC Quadrupole- Linear Ion Trap Mass Spectrometer Alina Dindyal, Jane Y. Zhao, Nic Bloomfield, J.C. Yves Le Blanc, Applied Biosystems|MDS Sciex, 71 Four Valley Drive, Concord (Ontario) L4K 4V8, Canada OVERVIEW Figure 2. IDA Detection of Buspirone Metabolites from Rat Liver Microsome IDA for the Identificati

Monthly check register

Lufkin ISD 11/01/10 Monthly Check Register Check # Payee Key Payee Name T Check Date Check Amount Date DISB FIRST BANK & TRUST EAST TEXAS 186942 A-1 SELF000 A-1 SELF STORAGE & PACK M R 10/05/2010 $50.41 10/05/2010 186943 ABNEY & 000 ABNEY & SONS HARDWARE, IN R 10/05/2010 $824.59 10/05/2010 186944 ALCOHOL 000 ALCOHOL DRUG ABUSE COUNCI

© 2010-2018 Modern Medicine