Hoe krijg je het beste resultaat? - nieuwsbrief dignitas mediation & conflict management

TIP VAN DE LEZER
HOE KRIJG JE HET BESTE RESULTAAT?
Het ligt zo voor de hand om te denken dat het beste resultaat geboekt wordt door de prestatie te waarderen. Om de inspanningen op school, het sportveld en werk te beoordelen op het resultaat. Dat geeft immers aan of iemand voldoet aan de verwachtingen. Bovendien is het resultaat concreet en meetbaar waardoor er makkelijk een oordeel gevormd kan worden, een eventuele beloning vastgesteld en verwachtingen of doelstellingen bijgesteld kunnen worden, nietwaar? Waardering krijgen is heel belangrijk voor de mens. Hij ontleent zijn waarde en zelfbeeld in belangrijke mate aan de kansen die hem geboden worden en de reacties op zijn handelen. Wanneer iemand geen goede mogelijkheden heeft om zijn gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen, verliest zijn leven aan betekenis en wordt hij ontvankelijk Hoewel waardering dus heel belangrijk is, kan een goede beoordeling ook een tegengesteld effect hebben en helemaal geen stimulans blijken te zijn. De voortdurende druk om positieve waardeing te krijgen en negatieve te voorkomen, kan belemmerend werken op het nemen van initiatieven en risico’s. Die kunnen immers leiden tot mislukking en voor falen is geen ruimte, geduld of respect, winnaars willen we.
Niet aangeboren talent, intelligentie of vaardigheden zijn de sleutel tot succes, maar het vertrouwen om uitdagingen aan te gaan en de wens te willen leren van de fouten die gemaakt worden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die vooral gewaardeerd worden voor aangeboren kwaliteiten bang zijn voor gezichtsverlies bij mislukking en daarom uitdagingen en risico’s mijden. Daarmee ontnemen zij zichzelf de mogelijkheid tot groei en ontwikkeling en daalt uiteindelijk de kwaliteit van hun prestatie.
Wanneer echter de geleverde inspanning, strategie, concentratie en volharding om een probleem op te lossen of een doel te bereiken waardering krijgt, wordt de lof als een stimulans ervaren en dat leidt wel tot betere prestaties door motivatie en vertrouwen in eigen mogelijkheden. Uitdagingen zijn dan situaties waarvan geleerd kan worden en geen risico’s die vermeden moeten worden.
Tegenslag en falen zijn een bron van informatie. Niet alleen leert de mens zo zijn eigen kwaliteiten kennen en ontwikkelen, maar ook zijn veel nieuwe producten of ontdekkingen het gevolg van een eerdere mislukking (een aansprekend voorbeeld: het oorspronkelijke doel van viagra was verlichten van klachten bij angina pectoris, maar mislukte als zodanig).
Het leren van fouten en mislukking is een bron van ontwikkeling voor de hersenen omdat telkens bij het aanleren van nieuwe vaardigheden in de hersenen nieuwe verbindingen tussen neuronen worden gelegd. Herhaalde uitvoering van nieuwe Bezoekadres
vaardigheden of aanverwante taken leidt tot vergroting en ontwikkeling van het bewuste hersengebied en daarmee tot verbetering van de kwaliteiten en mogelijkheden van iemand. De hersenen, en daarmee de intelligentie, zijn als een spier die heel goed reageert op training. Het aangaan van uitdagingen en het nemen van risico’s zijn Postadres
Om echte successen te behalen moeten risico’s genomen worden, met de kans op falen. Wanneer niet alleen het resultaat, maar ook de inspanning gewaardeerd wordt, wanneer niet het talent of de intelligentie, maar het proces en de vindingrijkheid gewaardeerd worden, ontstaat er een sfeer van vertrouwen waarin nieuwe wegen bewandeld kunnen worden en mensen aangemoedigd worden te groeien in kwaliteit en veelzijdigheid. Wanneer falen gezien wordt als een gevolg van gedurfde initiatieven ontstaat ruimte voor mogelijkheden en ontwikkeling en daarmee een beter resultaat.
p.s. het tegengestelde van slagen is niet falen, maar middelmatigheid ’Verliezen is een zonde in onze samenleving’, Guus van Holland, Uw reactie wordt uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.
’Hoe maak ik mijn kind nog slimmer?’, Carol Dweck, Psyche

Source: http://www.dignitas-mediation.nl/berichten/het-beste-resultaat.pdf

Codigo de etica

CODIGO DE ETICA PREÁMBULO E INTRODUCCIÓN El propósito de este Código es enunciar los principios que orientan la actitud y la conducta de los traductores y de los intérpretes en su correcto desempeño específico y dotar a los miembros asociados a AGIT con las normas de la ética profesional. Estas normas éticas no excluyen otras no enunciadas expresamente, pero que surgen del digno y

nfr.railnet.gov.in

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY ATTENTION RAILWAY PENSIONERS ANNUAL PENSION ADALAT-2011 To redress grievances of railway pensioners (regarding pension & related benefits only), NF Railway wil hold the ANNUAL PENSION ADALAT-2011 on Thursday 15th December, 2011 at the fol owing venues: Establishment Unit Concerned Officer to be Addressed Asst. Personnel Officer, Office of CWM /

© 2010-2018 Modern Medicine