Microsoft word - statement, lm parallellt och i kabiven - structoka

Kompatibilitet av läkemedel som ska administreras
tillsammans med trekammarpåsen Kabiven® eller StructoKabiven®

Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor s 2-5
Läkemedel tillsatta till trekammarpåsen s 6-12
Observera att detta statement endast ger svar på om blandningen är fysikaliskt stabil!
Administrering av läkemedel tillsammans med parenteral nutrition rekommenderas generellt inte, men är ibland
oundvikligt. Därför testar vi kontinuerligt läkemedel vad gäller fysikalisk stabilitet. Information om biotillgänglighet samt
kemisk stabilitet kan inte tillhandahållas.
För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se2010-06-14 Parallellinfusion av läkemedel och infusionsvätskor tillsammans med trekammarpåsen
Kabiven® eller StructoKabiven®

Fresenius Kabi kan garantera att följande parallellinfusioner är godkända avseende fysikalisk stabilitet baserat på ett testförfarande enligt  Alla resultat är baserade på lägsta infusionshastighet (0,8 ml/minut)
 Resultat gäller för alla volymer av Kabiven®, Kabiven® Perifer eller StructoKabiven®, StruktoKabiven® EF och StruktoKabiven® Perifer om inget
 Resultaten gäller för Kabiven®, Kabiven® Perifer eller StructoKabiven®, StructoKabiven® EF och StructoKabiven® Perifer med maximalt
godkända mängder av tillsatserna Soluvit® och Vitalipid® (vatten- och fettlösliga vitaminer), Tracel® (spårelement) samt natrium, kalium,kalcium, magnesium, fosfat, klorider, acetat, zink och selen om inget annat anges (se Fresenius Kabis tillsatsguider).
Läkemedelssubstans
Testat läkemedel
Maximal koncentration av läkemedlet
infusionshastighet
infusionshastighet
Antibiotika
Amikacin
100 ml (500mg) = 5 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
= 40,000 IE/ml (24 mg/ml)
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
2 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 40 mg/ml
För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se2010-06-14 Läkemedelssubstans
Testat läkemedel
Maximal koncentration av läkemedlet
infusionshastighet
infusionshastighet
Antibiotika
Ceftriaxone sodium
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
Inkompatibelt med alla lösningar innehållande Struktokabiven® EF
kalcium, i samma eller separata infusionsställen inget kalcium tillsättseller ges parallellt.
Cefuroxime sodium 1,5 g i 50 ml Glukos 50 mg/ml = 30 mg/ml
100 mg i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 2 mg/ml
= 0,2 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
100 mg (50 ml) infusionsvätska = 2 mg/ml
80 mg i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 1,6 mg/ml
500 mg i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 10 mg/ml
100 ml vätska (500mg) = 5 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
200 mg i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 4 mg/ml
100 ml (200 mg) infusionsvätska = 2 mg/ml
1 g i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 20 mg/ml
2 g piperac./0,5g tazobact. i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 40 mg piperacillin/10 mg tazobactam/ml
110 mg i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 2,2 mg/ml
500 mg i 50 ml Glukos 50 mg/ml = 10 mg/ml
a FDA ALERT [9/2007]: This Alert highlights important revisions to the CONTRAINDICATIONS, WARNINGS, and DOSAGE and ADMINISTRATION sections of the full
prescribing information for Rocephin. This new information addresses the interaction of ceftriaxone with calcium-containing products based on reports of fatal cases in
neonates. Although there are no reported cases of ceftriaxone-calcium precipitates in patients other than neonates, the potential for this interaction exists in patients of
any age. Generally, fatalities have been associated with simultaneous administration of ceftriaxone and calcium-containing products. However, administration of the two
products at different times and via different infusion lines has also been fatal. Therefore, ceftriaxone should not be mixed with calcium-containing products and not
administered in the same or different infusion lines or sites in any patient within 48 hours of each other. The information in the August 2007 ceftriaxone label clarifies the
ceftriaxone labelling revision in May 2007 that first included information on this interaction. http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/ceftriaxone.htm
För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se2010-06-14 Läkemedelssubstans
Testat läkemedel
Maximal koncentration av läkemedlet
infusionshastighet
infusionshastighet
Cytostatika
OBS! Gäller endast
StructoKabiven® EF
Carboplatin
200 mg i 5,25 ml NaCl 9 mg/ml = 38 mg/ml
Infusionsvätskorb
Glukos 5%
100 mg/ml
b Den testade maximala utspädningen av trekammarpåsen vid parallellinfusion på 24 timmar är 4:1 (parenteral nutrition: infusionsvätska) när den parenterala lösningen
innehåller vitaminer (Soluvit, Vitalipid), spårelement (Tracel) och elektrolyter.
OBS Ingår enbart Soluvit, Vitalipid och Tracel i den parenterala nutritionen kan ration reduceras till 1:1, dvs. 1000 ml infusionsvätska kan infunderas med 1000 ml
parenteral nutrition på 24 timmar
För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se2010-06-14 Läkemedelssubstans
Testat läkemedel
Maximal koncentration av läkemedlet
infusionshastighet
infusionshastighet
Andra Läkemedel
Kalciumfolinat
400 mg i 100 ml NaCl 9 mg/ml = 4 mg/ml
250 mg i 250 ml NaCl 9 mg/ml = 1 mg/ml
10 ml (500 μg) = 50 μg/ml
1,5 mg/ml
= 100 enheter/ml
250 mg i 50 ml NaCl 9 mg/ml = 2,5 mg/ml
50 mg i 43 ml Glukos 50 mg/ml = 1 mg/ml
500 mg/50 ml = 10 mg/ml (outspädd)
50 mg i 20 ml NaCl 9 mg/ml = 2,5 mg/ml
Som infusion:
Späds med NaCl 9 mg/ml eller
Glukos 50 mg/ml till 600mg/50ml
= 12 mg/ml
Som långsam intravenös infusion:
2 ml (100 mg) i 10 ml NaCl 9 mg/ml
= 8,3 mg/ml
Som långsam intravenös infusion:
100 mg/2 ml = 50 mg/ml (outspädd)
3 ml (150 μmol) i 1000 ml NaCl 9 mg/ml = 0,15 μmol/ml (~10 mg Zn 2+/ml)
c Beräknat efter rekommenderad dos för patient på 70 kg
d Beräknat efter terapeutisk dos
e Beräknat efter 2 mg/kg/tim för en patient på 70 kg. OBS Högre hastighet är inte fysikaliskt kompatibelt
f Beräknat efter 1 mg/kg/tim för en patient på 70 kg
För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se2010-06-14 Läkemedel tillsatta till trekammarpåsen Kabiven®/Kabiven® Perifer eller
StructoKabiven®/StructoKabiven® EF/StructoKabiven® Perifer

Patienter som får parenteral nutrition behöver ofta behandling med en eller flera läkemedel. För dem som har vätskerestriktioner och begränsadevenösa accesser, eftersöks ibland kompatibilitetsdata för läkemedel tillsatta till den parenterala nutritionen. Konsensus har varit att läkemedel, och dåspeciellt antibiotika, inte skall sättas till parenterala lösningar.
Trots att denna hantering inte kan rekommenderas generellt har vi valt att gå vården till mötes och testa ett begränsat antal läkemedel som tillsats tilltrekammarpåsen Kabiven®/Kabiven® Perifer eller StructoKabiven®/ StructoKabiven® EF/StructoKabiven® Perifer.
Oberservera att detta statement endast ger ett svar på om blandningen är fysikaliskt stabil under de villkor som tabellen anger. Information ombiotillgänglighet samt kemisk stabilitet kan inte tillhandahållas.
För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se2010-06-14 Kabiven®
Om separata läkemedelstillsatser är gjorda upp till standardrekommendationerna i tabellen nedan, är blandningen stabil 24 timmar i rumstemperatur.
Tillsatser på avdelning görs omedelbart före infusionsstart.
Blandning
Elektrolyter
Totala elektrolytgränser per påse
Läkemedel
Dos per påse
a Gäller både oorganiskt fosfat (Addiphos®) och organiskt fosfat (Glycophos®)
b OBS Bara testat utan Dipeptiven, klorider, acetat, zink och selen tillsatser. Stabilt under 3 dagar i 2-8°C + 24 timmar i rumstemperatur
c OBS Bara stabilt i 24 timmar i rumstemperatur
d Baserad på dos för att bibehålla öppenhet
För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,
mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se
2010-06-14
Kabiven® Perifer
Om separata läkemedelstillsatser är gjorda upp till standardrekommendationerna i tabellen nedan, är blandningen stabil 24 timmar i rumstemperatur.
Tillsatser på avdelning görs omedelbart före infusionsstart.
Blandning
Elektrolyter
Totala elektrolytgränser per påse
Läkemedel
Dos per påse
a Gäller både oorganiskt fosfat (Addiphos®) och organiskt fosfat (Glycophos®)
b Baserad på dos för att bibehålla öppenhet
För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se2010-06-14 StructoKabiven®
Om separata läkemedelstillsatser är gjorda upp till standardrekommendationerna i tabellen nedan, är blandningen stabil 24 timmar i rumstemperatur. Tillsatser på
avdelning görs omedelbart före infusion.
Blandning
StructoKabiven med och utan elektrolyter (kcal, ml) Elektrolyter
Totala elektrolytgränser per påse
Läkemedel
Dos per påse
a Gäller både oorganiskt fosfat (Addiphos®) och organiskt fosfat (Glycophos®)
b OBS Stabilt i maximalt 24 timmar i rumstemperatur
c Baserad på dos för att bibehålla öppenhet
d OBS Bara testat upp till 24 timmar i rumstemperatur
För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se2010-06-14 StructoKabiven® Perifer
Om separata läkemedelstillsatser är gjorda upp till standardrekommendationerna i tabellen nedan, är blandningen stabil 24 timmar i rumstemperatur.
Tillsatser på avdelning görs omedelbart före infusion.
Blandning
Elektrolyter
Totala elektrolytgränser per påse
Läkemedel
Dos per påse
a Gäller både oorganiskt fosfat (Addiphos®) och organiskt fosfat (Glycophos®)
b Baserad på dos för att bibehålla öppenhet
För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se2010-06-14 Läkemedel som är testat i Kabiven®:
Dobutamin Liquid, 10mg/ml (Fresenius Kabi) Furosemid ratiopharm 250, 10mg/ml (Ratiopharm) Actrapid, 100IU/ml (Novo Nordisk) och Humulin Regular, 100IU/ml (Lilly) Läkemedel som är testat i Kabiven® Perifer:
Dobutamin Liquid, 10mg/ml (Fresenius Kabi) Furosemid ratiopharm 250, 10mg/ml (Ratiopharm) Actrapid, 100IU/ml (Novo Nordisk) och Humulin Regular, 100IU/ml (Lilly) För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se2010-06-14 Läkemedel som är testat i Structokabiven®/StructoKabiven® EF:
Dobutamin Liquid, 10mg/ml (Fresenius Kabi) Dopamin Solvay, 40mg/ml (Solvay Arneimittel) Furosemid ratiopharm 250, 10mg/ml (Ratiopharm) Actrapid, 100IU/ml (Novo Nordisk) och Humulin Regular, 100IU/ml (Lilly) Pantozol, 40mg utspätt I 10 ml NaCl 9mg/ml (Altana) Läkemedel som är testat i Structokabiven® Perifer:
Dobutamin Liquid, 10mg/ml (Fresenius Kabi) Furosemid ratiopharm 250, 10mg/ml (Ratiopharm) Actrapid, 100IU/ml (Novo Nordisk) och Humulin Regular, 100IU/ml (Lilly) För mer information om våra produkter samt stabilitetsdata, kontakta Fresenius Kabis kundservice på telefonnummer 020-116 68 44,mailadress [email protected] eller besök vår hemsida www.fresenius-kabi.se2010-06-14

Source: http://www.fresenius-kabi.se/Documents/Open%20files/SE/PN/Statement,%20Lm%20parallellt%20och%20i%20Kabiven%20-%20StructoKabiven.pdf

ci.stockton.mn.us

Stockton First Responders Call to Order at 7:08 P.M., with attendance by Mark Larsen, Beth Winchester, Amanda Griffin, and Chris Schuh. One guest Sharesa Goodwin. Mark Larsen made a motion to accept the March 2009 minutes, with a second from Chris Schuh. Motion passed. Chris Schuh made a motion to accept the financial report with a second from Beth Winchester. Motion passed. No additions to t

chem.uky.edu

CHE 230 Organic ChemistryExam 1, September 22, 1999 Before you begin this exam : First : You are allowed to have a calculator and a simple model set at your seat. Please put away all other materials. Second : Place your student identification on your desk. A proctor will come around to check everyone’s ID. Third : Read through the entire exam. Your goal, as always, is to score as many poin

© 2010-2018 Modern Medicine