Ppp vzw, nederlandstalige afdeling

WERKINGSVERSLAG 1ste helft 2011
NEDERLANDSTALIGE PATIENT PARTNERS
PATIENT PARTNERS PROGRAM REUMATOÏDE ARTRITIS
LESSEN – totaal aantal lesvolgers = 365
• HUISARTSEN – aantal = 99
REUMATOLOOG Aantal
HUISARTSEN
• STUDENTEN GENEESKUNDE – aantal = 128
o VU BRUSSEL (27/04) – 9 studenten huisartsgeneeskunde en 9 studenten prespecialisatie interne geneeskunde – 4 PP’s o UNIVERSITEIT ANTWERPEN (01/04, 07/04, 28/04, 05/05) – 110 studenten • OVERIGE LESSEN – aantal = 138
o 24/01: vergadering bij MSD ter voorbereiding van méér huisartsenlessen na een algemene inleiding over de werking van de PPP vzw geven 3 PP’s een korte demonstratie (persoonlijke medische historiek, anamnese, de pols en de hand) in kleine groep • Specreps Arcoxia• Immunoreps Remicade en Simponi o Mantelzorgers en ziekenzorg CM in Tielt (03/05) en Roeselare (10/05) – aantal = o 19/05: 2de jaars studenten kinésitherapie Merksem – aantal = 31 + 16 – 5 PP’s
o 20/05: les aan 31 adviserende artsen CM in Schaarbeek – 9 PP’s – begeleidende
o 08/06: les aan 3 artsen fysische geneeskunde in Heusden-Zolder – 1 PP –
EXTRA ACTIVITEITEN PPP-RA
• Communicatiedag RA-Liga in Laakdal op 26/03 – aantal PP’s = 6• Ontmoetingsdag Meise 21/05 – aantal PP’s = 16, ook onze voorzitter heeft een gedeelte van deze dag meegemaakt – afscheid Marleen Berghs, verjaardag Niki Slangen o KU Leuven , 6de jaars studenten geneeskunde: 01/07: Jan hele dag, Ayteç o Universiteit Gent: 22/06: op vraag van Prof. De Keyser werkt Gerd mee aan het klinische eindexamen voor studenten geneeskunde (laatste jaar) – 1ste maal • April 2011: publicatie interview met An Vandeloo in ‘Prikkel’, het tijdschrift van de Vlaamse Pijnliga want An is één van de laureaten van de recente wedstrijd ‘Mijn pijn en ik in beeld’ van deze liga PATIENT PARTNERS PROGRAM ANKYLOSING SPONDYLITIS
OPLEIDING AS-PP’s
De opleiding van de Leuvense AS-PP’s is voltooid – huidig aantal Nt. AS-PP’s = 8 07/07: conceptvergadering met alle betrokkenen waaronder Philip Gadeyne op initiatief van Jan Vertriest van MSD LESSEN
HUISARTSEN KORTRIJK 10/03/2011
Aantal huisartsen = 30
Aantal PP’s = 3
Begeleidende reumatoloog: Dr. Anne Durnez
Organisatie: MSD
VERPLEEGKUNDIGEN OOSTENDE 30/03/2011 Organisatie: NVKVV – 37ste week van verpleegkundigen en vroedvrouwen Aantal verpleegkundigen: 53 + 7 werkgroepledenAantal PP’s: 4Begeleidende reumatoloog: Prof. Mielants EXTRA ACTIVITEITEN PPP-SA
o Organisatie: MSDo Demonstratie door 2 PP’s • Voorbereiding symposium 04/07 in St.-Martens-Latem – 4 PP’s o Organisatie: MSDo Demonstratie door 4 PP’s • Philip Gadeyne, Biking Against Ankylosing Spondylitis, afgekort BAAS 5-daagse sponsor-solo-fietstocht vanaf UZ Gent tot Londen, Eularcongres 2011 opbrengst voor het 1ste spel- en sportkamp voor kinderen met reuma georganiseerd door ORKA SAMENWERKING ANDERE REUMAPATIËNTENVERENIGINGEN
Verdere uitbouw van
o ReumaNet – vergaderingen op 11/02, 25/03 en 12/05 professionalisering ReumaNet door aanwerving algemene coördinator vergadering enquête op 15/02 in Gasthuisberg 27/28/29 mei: opmaken dossier Koning Boudewijnstichting – projectoproep Eliafonds: ‘Vrijetijdsbesteding voor mensen met mindere mobiliteit’ ADMINISTRATIE EN BELEID PPP VZW
28/03/2011: raad van bestuur en algemene vergadering PPP vzw van 01/04/2011 tot 31/03/2013 zal Liliane 4u per week meer werken met het oog op de uitbouw van het Patient Partners Program Ankylosing Spondylitis , afgekort PPP-AS – zie ook functiekaart Liliane Ovaere 12/04: Liliane gaat naar Trefpunt Zelfhulp voor overleg met Peter Gielen 18/06: 9u-13u: Liliane volgt in Elewijt een vorming georganiseerd door het VSDC, onderwerp: ‘vzw wetgeving en vrijwilligerswetgeving in de praktijk’ vanaf 01/07/2011 tot en met 30/06/2012 bedraagt de maximale kilometervergoeding voor vrijwilligers 0,3352 euro per km

Source: http://ppp.drdev.twixel.be/sites/ppp.drdev.twixel.be/files/WV%20deel%201%202011.pdf

profesionales.secardiologia.es

SOCIEDAD Fibrilación Auricularen los Servicios de Urgencias(1) Consenso de la Sección de Electrofisiología y Arritmias-SEC y del Grupo de Arritmias Cardíacas-SEMES Sociedad Española de Cardiología (SEC) y SociedadEspañola de Medicina de Urgenciasy Emergencias (SEMES) 1. Martín A (Coordinador SEMES*), Merino JL (Coordinador SEC**), del Arco C*, Martínez J**, Laguna P*, Arrib

Modele conduite a tenir 2010

CONDUITE A TENIR EN CAS D’HEMORRAGIE DU POST PARTUM PRECOCE PHASE INITIALE Protocole du réseau périnatal Procédures d’établissement DIAGNOSTIC : 500ml < Pertes < 1000ml sur le sac de recueil mis systématiquement en place après l’accouchement. INFORMER : Obstétricien et Anesthésiste , (noter les heures d’appel) ACTIONS Sondage vésical évacuateur Massage uté

© 2010-2018 Modern Medicine